ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Home / Case Studies / ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Διαχρονική παρακολούθηση χωρικών μεταβολών.

Η Map με επιστημονικό τρόπο, χρησιμοποιεί διαχρονικές λήψεις για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μεταβολής χωρικών αντικειμένων. Η φωτοερμηνεία τους, χρησιμεύει για τη διαπίστωση των χρήσεων γης σε συγκεκριμένο τόπο και τον υπολογισμό των αλλαγών από κάποιο χρόνο έως σήμερα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με παρατήρηση μεμονωμένων εικόνων, είτε με στερεοσκοπική εξέταση και επεξεργασία ζεύγους αεροφωτογραφιών.
Κατά την παρατήρηση μιας εικόνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις των σχημάτων, τα μεγέθη των εικονιζόμενων αντικειμένων, ο τόνος και η υφή της εικόνας. Κατά την στερεοσκοπική παρατήρηση ζεύγους αεροφωτογραφιών, το αντικείμενο ενδιαφέροντος  εξετάζεται όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα, αφού επιτυγχάνεται αφενός μεν τρισδιάστατη παρατήρηση, αφετέρου δε σημαντική μεγέθυνση των εξεταζόμενων εικόνων.
Επιπλέον, μπορούν να αντιμετωπισθούν και σύνθετες τεχνικές περιπτώσεις όπως της διαστασιολόγησης αντικειμένων στο χώρο, όχι μόνο από στερεοσκοπικά μοντέλα, αλλά από μία και μόνο πλάγια λήψη πολύ παλαιότερων χρόνων, όπως στις διπλανές φωτογραφίες της Ακρόπολης Αθηνών και της πόλης της Κέρκυρας με ημερομηνίες φωτοληψίας 1929 και 1858 αντίστοιχα.
Για το σύνολο του Ελλαδικού χώρου, η ΓΥΣ και η ΕΚΧΑ διαθέτουν πλούσιο ιστορικό αρχείο αεροφωτογραφήσεων, το οποίο καλύπτει σειρά φωτοληψιών σε διαφορετικές κλίμακες και αναλύσεις και το οποίο μπορεί κατά περίπτωση να αξιοποιηθεί σε μελέτες χρήσεων γης, χαρακτηρισμό Δασικών εκτάσεων, παρακολούθηση οικιστικής ανάπτυξης, εντοπισμό κτισμάτων, τεκμηρίωση παλαιότερων χωρικών στοιχείων όπως μονοπατιών πρόσβασης, μεταβολών ροής ποταμών, αιγιαλού και πλήθος άλλων περιπτώσεων.
Η σύγχρονη τεχνολογία της ψηφιακής φωτογραμμετρίας δίνει πραγματικά μετρητικά αποτελέσματα με εντυπωσιακές ακρίβειες, χρησιμοποιώντας ως πρωτογενή δεδομένα, ιστορικά στοιχεία, ακόμα και από ερασιτεχνικές λήψεις. Στο παράδειγμα του λατομικού χώρου στον τίτλο, έχει υπολογισθεί σε χρονική διάρκεια 30 χρόνων, η επέκταση των εκσκαφών από 0.114 km² σε 1.058 km² και το βάθος εκσκαφής να ξεπερνά τα 140 μέτρα σε συγκεκριμένη θέση.

11_Φωτοερμηνείες