Γεωδαιτικός Προσδιορισμός Άξονα Οπτικής ίνας στην περιοχή LOT-II

Home / Τελευταία Νέα / Γεωδαιτικός Προσδιορισμός Άξονα Οπτικής ίνας στην περιοχή LOT-II
Γεωδαιτικός Προσδιορισμός Άξονα Οπτικής ίνας στην περιοχή LOT-II

Διάρκεια: Φεβ.-18 – Οκτ.-30, 2016

Περιγραφή: Γεωδαιτική μέτρηση – προσδιορισμός άξονα οπτικής ίνας στο περιοχή LOT-II (Κεντρική Ελλάδα) με χρήση αυτοκινούμενου συστήματος καταγραφής

Εργοδότης: «Terra Mapping the Globe Ε.Π.Ε.», Αριστοτέλους 6 Χολαργός, Υπεύθυνος: Κος Μαρνιέρος Απόστολος, Τηλ.: +30 (210) 65 64 710

Η Map, στα πλαίσια του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών», ανέλαβε την αποτύπωση του άξονα του αύλακα εγκατάστασης οπτικής ίνας.
Η συνολική όδευση θα καλύψει έκταση 2.500 περίπου χιλιόμετρων περιλαμβάνοντας διαδρομές στη Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου (Σάμος), Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανίας), Ηπείρου (Άρτα, Θεσπρωτία & Πρέβεζα), Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας), Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) και Στερεάς Ελλάδας (Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος). Για τις ανάγκες του έργου, επιλέχθηκε σύγχρονη μεθοδολογία αυτοκινούμενης αποτύπωσης καλύπτοντας στο ακέραιο τις τεχνικές προδιαγραφές, με οριζοντιογραφική και υψομετρική ακρίβεια αποτύπωσης καλύτερη των 10cm.