Η Ομάδα

Home / Η Εταιρεία / Η Ομάδα

Αν και η Map, είναι μια νέα σχετικά εταιρεία, κατέχει τη σημαντική κληρονομιά της μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης της ομάδας των ανθρώπων της, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχει υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη τεχνογνωσία και την ομαδικότητα των στελεχών μας και μοναδική στρατηγική της εταιρείας είναι η συνεχόμενη ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης.
Σήμερα η Map απασχολεί είκοσι επτά στελέχη, με συμβασιοποιημένη σχέση εργασίας, ενώ τα δέκα από αυτά κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Εντελώς εξωστρεφής η Εταιρεία θέλει να συμβάλλει με όποιον τρόπο είναι εφικτός στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας μέσω συνεργειών και ανταλλαγής απόψεων με εταιρείες ή ερευνητικά ιδρύματα, θεωρώντας ότι η καινοτομία είναι πολύτιμος σύμμαχος της κάθε επιχείρησης.

 

 

Η Ομάδα μας

Ο Γιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής και ιδρυτής της Map. Με πτυχίο Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει εξειδικευτεί στην οργάνωση και παρακολούθηση μεγάλων έργων παραγωγής γεωχωρικών δεδομένων. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία σε εφαρμογές γεωδαισίας, φωτογραμμετρίας και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Ως υπεύθυνος, εμπλέκεται σε έργα αεροφωτογράφησης για μετρητικούς σκοπούς, παραγωγής υποβάθρων, Ορθοφωτοχαρτών, κτηματολογίου, lidar…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Θάνος είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με εξειδίκευση στην Φωτογραμμετρία και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στη Γεωπληροφορική από το ίδιο Ιδρυμα. Ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Map το 2008 ως μηχανικός έργου στα τμήματα της Φωτογραμμετρίας και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής. Μετά από ένα σύντομο διάστημα ως Υπεύθυνος Τμήματος Γεωπληροφορικής και Βάσεων Δεδομένων, πλέον είναι o Τεχνικός Διευθυντής…

ΘΑΝΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Γιώργος είναι Τοπογράφος Μηχανικός (Τ.Ε.Ι. Αθηνών) με μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στη Διαχείριση Έργων (Πανεπιστήμιο City του Seattle, ΗΠΑ), ενώ φοιτά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη «Διαχείριση Αποβλήτων» (MSc). Η δράση του ως Διαχειριστής Έργων (Project Manager) σε σύνθετα Έργα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής είναι πολυετής ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία καθώς ανελλιπώς από το 2001 συμμετέχει σε έργα…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H Ανθούλα είναι η υπεύθυνη του τμήματος Χαρτογραφικών Δεδομένων της εταιρείας. Πτυχιούχος του Πολυτεχνείου Κρήτης ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων και με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη της Γεωπληροφορικής, έχει …

ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αγγελική είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Κατά την διάρκεια των σπουδών της επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κυρίως μέσα από την ενασχόληση της…

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η Χρύσα είναι διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου και ασχολήθηκε με την Φωτογραμμετρία και τις αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας…

ΧΡΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

Ο Περικλής είναι πτυχιούχος της σχολής Δομικών Έργων και ο παλαιότερος συνεργάτης. Ο Περικλής έχει κάνει σχεδόν το γύρο του κόσμου σε χιλιόμετρα οδηγώντας συνεχώς παντού και με οποιοδήποτε μέσο, μετρώντας σημεία …

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

O Λάζαρος είναι Επίκουρος Καθηγητής Φωτογραμμετρίας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχ.ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας. Συνεργάζεται με την Map από το 2009 ως σύμβουλος …

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Κωστής είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη Πολεοδομικών & Χωροταξικών εφαρμογών της Map. Με πτυχίο Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδιαίτερες γνώσεις σε εφαρμογές …

ΚΩΣΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Η Όλγα είναι απόφοιτος σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων με ειδικότητα Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας. Επίσης έχει πιστοποιητικό στις Αρχές Λογιστικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών…

ΟΛΓΑ ΤΣΙΟΥΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ