Παραγωγή Γεωχωρικών Δεδομένων

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Φωτογραμμετρικά Υπόβαθρα / Παραγωγή Γεωχωρικών Δεδομένων

Συνεχώς επενδύοντας και χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνικές στις υπηρεσίες παραγωγής γεωγραφικών δεδομένων, η Map, έχει αναπτύξει αυτοματοποιημένες διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας γεωχωρικών προϊόντων. Ο Σύγχρονος εξοπλισμός (H/W & S/W), το ανθρώπινο δυναμικό, η εμπειρία και η βαθιά γνώση από ανάλογες εφαρμογές, καθώς και ο μεγάλος αριθμός από ικανοποιημένους χρήστες των δεδομένων σε Δημόσιες – Ιδιωτικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς, αποτελούν εγγύηση για τα έγκυρα και ακριβή δεδομένα που διαθέτει. Με συνέπεια και υπευθυνότητα έχουν διαμορφωθεί, αυστηρότατες προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων, ενώ τα δεδομένα (οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφέροντος), έχουν ακολουθήσει όλα τα στάδια παραγωγής εσωτερικά, ακόμα και εκείνα της πρωτογενούς συλλογής της πληροφορίας, αποφεύγοντας ψηφιοποίηση υφιστάμενων υποβάθρων, αλλά χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφήσεις και Δορυφορικές Εικόνες καθώς και επίγειες ενημερώσεις από συνεργεία υπαίθρου κατάλληλα εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα.
Η ανάπτυξη των ψηφιακών υποβάθρων μεγάλης κλίμακας (από 1:1.000 έως 1:5.000), ξεκίνησε χρησιμοποιώντας αρχικά αεροφωτογραφίες κλίμακας από 1:40.000 έως και 1: 5.000 και τοπογραφικά διαγράμματα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν πλήθος ανανεώσεων, χρησιμοποιώντας διαφορικά GPS με αυτοκινούμενους δέκτες. Αντίστοιχα τα ψηφιακά δεδομένα μικρής κλίμακας (1:100.000 έως 1:50.000) προέρχονται αρχικά από ψηφιοποιήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων και ενημερώσεις στη συνέχεια από χρήση ορθοφωτοχαρτών από δορυφορικές εικόνες. Η επικαιροποίηση των δεδομένων είναι συνεχής έως και σήμερα.
Σε συνεργασία με την Εταιρεία Terra Ltd., για το σύνολο Ελλάδας και Κύπρου διατίθενται:
Ψηφιακό μοντέλο εδάφους: Grid size 5m και 20m, ακρίβειας καλύτερης των 2m
Οδικό Δίκτυο: κάλυψη οδικού δικτύου κλίμακας 1:5.000 συνολικού μήκους 320.404 χιλιομέτρων. Κάλυψη 735 οικισμών με πλήρη δεδομένα πλοήγησης. Πλήρως δομημένο και κατηγοριοποιημένο για χρήση σε συστήματα πλοήγησης (για κάθε οδό περιέχει πληροφορία ονομασίας, αρίθμησης, κατεύθυνσης, απαγορεύσεων, κατηγορίας και ταχύτητας). Οι κατηγορίες που καλύπτονται είναι αυτοκινητόδρομοι, αστικοί αυτοκινητόδρομοι, εθνικές οδοί, κύριες επαρχιακές οδοί, λοιπές επαρχιακές οδοί, κύριο αστικό, δευτερεύον αστικό, λοιπό αστικό, πεζόδρομοι, ήπιας κυκλοφορίας, σκαλοπάτια-στοές, χωματόδρομοι, ακτοπλοϊκό, σιδηροδρομικό.
Σημεία Ενδιαφέροντος (POI): Τα σημεία είναι δομημένα σε 29 κύριες κατηγορίες και 339 υποκατηγορίες. Οι κατηγορίες αφορούν Θρησκεία, Αθλητισμός, Καζίνο, Αξιοθέατα, Μεταφορές – Συγκοινωνίες, ATM, Πολιτισμός – Ψυχαγωγία, Αυτοκίνητο, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Βιομηχανικά Πάρκα, Συνεδριακά Κέντρα, Γαστρονομία, Συνοριακοί Σταθμοί, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σώματα ασφαλείας, Δημόσιοι Χώροι, Τουρισμός, Διαμονή, Τράπεζες, Εκθεσιακά Κέντρα, Υγεία, Super Market, Φυσικά Αξιοθέατα, Αλυσίδες Καταστημάτων. Στο σύνολο είναι καταγεγραμμένα 81.000 σημεία ενδιαφέροντος και 58.000 τοπωνύμια εκτός από ονόματα οικισμών και 1.500.000 διακριτές διευθύνσεις.
Οικοδομικά Τετράγωνα: Οικοδομικά τετράγωνα κλίμακας 1:5.000 για 607 οικισμούς συνδεδεμένα με τα παρακάτω πληθυσμιακά και δημογραφικά στοιχεία απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2001: Κωδικός οικοδομικού τετραγώνου ΕΛΣΤΑΤ 2001, Ονομασία Δήμου, Κωδικός ΕΛΣΤΑΤ 2001 Δήμου, Πλήρης κωδικός ΕΛΣΤΑΤ 2001, Πραγματικός πληθυσμός, Μόνιμος πληθυσμός, Πλήθος μόνιμων νοικοκυριών, Πλήθος κατοικιών, Πλήθος ιδιόκτητων κατοικιών, Πλήθος ενοικιαζόμενων κατοικιών, Κατοικίες κατοικούμενες, Πλήθος κενών κατοικιών, Κατοικίες κύριες κατοικούμενες, Κατοικίες εξοχικές ή δευτερεύουσες, Αριθμός Γυναικών, Αριθμός Ανδρών, Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 0 – 14, Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 15 – 64, Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 65 και άνω.

Παρουσιάσεις