Κινητή Χαρτογράφηση

Τα σύγχρονα συστήματα κινητής χαρτογράφησης (MMS – Mobile Mapping Systems) και αποτύπωσης έχουν σημειώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία πρακτικά αποτελεί ένα σύστημα δυναμικής χαρτογράφησης, έχει αντικαταστήσει πλήθος παραδοσιακών τεχνικών τοπογραφικής αποτύπωσης. Ο λόγος είναι ότι  παρέχει δεδομένα υψηλής ακρίβειας σε σύντομο χρόνο, αλλά και λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την συνεργασία τεσσάρων διαφορετικών τεχνολογιών κάτω από την ίδια πλατφόρμα μέτρησης:
•    Εντοπισμός απόλυτης θέσης συστήματος με GPS
•    Εντοπισμός στροφών συστήματος με INS
•    Μετρήσεις από στερεοσκοπικές εικόνες
•    3D σάρωση με laser (προαιρετικό)
Η πλατφόρμα, που τοποθετείται στην οροφή ενός οχήματος, αποτελείται από ένα GPS-GNSS με δυνατότητα μέτρησης σε διπλή συχνότητα για τον εντοπισμό της θέσης σε πραγματικό χρόνο, INS για τον προσδιορισμό των στροφών και των επιταχύνσεων της πλατφόρμας και από δύο ή περισσότερες φωτογραφικές μηχανές για την λήψη έγχρωμων ψηφιακών εικόνων, ή και πανοραμικές μηχανές. Το σύστημα αυτό, το οποίο ελέγχεται από τον χειριστή (εντός του οχήματος) μέσω κατάλληλου λογισμικού, επιτρέπει την ταχύτατη συλλογή μετρήσεων ακριβείας στο χώρο που περιβάλει το όχημα, ενώ αυτό κινείται κανονικά στο δρόμο με ταχύτητα που μπορεί να ξεπεράσει και τα 90 km/h.
Οι εφαρμογές της μεθοδολογίας πραγματικά είναι χωρίς όριο. Άμεσα μπορούν να καταγραφούν Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, οδικά δίκτυα, σημάνσεις οδικού δικτύου, κατάσταση οδοστρώματος, όψεις κτιρίων και κατασκευών, όρια  ιδιοκτησιών, ονομασία και αρίθμηση οδών, καταστήματα , υψόμετρα, φρεάτια, κάδοι συλλογής, κλπ. Ο συνδυασμός συλλογής  θεματικής πληροφορίας με γεωμετρική ακρίβεια (υπό συνθήκες μπορεί να ξεπεράσει και τα 10cm), σε εξαιρετικά γρήγορο χρόνο, είναι ασυναγώνιστος.

Παρουσιάσεις