Γεωαναφορές και Ψηφιοποιήσεις θεματικών Υποβάθρων

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Εφαρμογές Γεωπληροφορικής / Γεωαναφορές και Ψηφιοποιήσεις θεματικών Υποβάθρων

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, στην ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής του αλλά και στη διαχρονική διατήρηση της αρχικής ποιότητας του παραδοτέου αρχείου. Η εφαρμογή της Ψηφιακής τεχνολογίας στα αναλογικά διαγράμματα και σχέδια αρχείου είναι πλέον δεδομένη αλλά δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμη στον χρήστη. Αποτέλεσμα της
κατάστασης αυτής είναι να διατίθεται πλήθος σχεδίων σε αναλογική μορφή και να
υπόκεινται σε φθορά με την πάροδο του χρόνου, ενώ παράλληλα η επεξεργασία τους και η ενημέρωσή τους να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.
Η Map, αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση τέτοιων σχεδίων σε υψηλή ανάλυση, την γεωγραφική προσαρμογή τους, την μετατροπή της εικονιστικής πληροφορίας σε διανυσματική και την ενημέρωσή τους με βάση πρόσφατα φωτογραμμετρικά ή μη υπόβαθρα, υψηλής ευκρίνειας και ακρίβειας. Ήδη η Map, έχει γεωαναφέρει, ψηφιοποιήσει και επεξεργασθεί, μόνο για το έργο της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας για το σύνολο της χώρας, περισσότερα από 100.000 πολεοδομικά σχέδια αρχείου με ημερομηνία σύνταξης από το 1880 έως σήμερα.
Οι υπάρχοντες χάρτες όσον αφορά στο σύστημα προβολής τους διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
•    Χάρτες στο σύστημα προβολής HATT 6’x6’
•    Χάρτες στο σύστημα προβολής HATT 30’x30’
•    Χάρτες σε ανεξάρτητο σύστημα προβολής ή χωρίς σύστημα προβολής
•    Χάρτες στο σύστημα προβολής του ΕΓΣΑ87
Τα παραπάνω σχέδια μετατρέπονται από αναλογικά σε ψηφιακά αρχεία και στη συνέχεια με την εφαρμογή κατάλληλου μετασχηματισμού γεωαναφέρονται από το παλιό σύστημα αναφοράς στο ζητούμενο. Στη συνέχεια, μετατρέπεται η εικονιστική πληροφορία σε διάνυσμα. Παράλληλα, με τη χρήση φωτογραμμετρικών μεθόδων σε πρόσφατες εικόνες πραγματοποιείται η επικαιροποίηση του διαγράμματος και στη συνέχεια ακολουθεί η σύνταξη του τελικού παραδοτέου προϊόντος.
Ως γεωαναφορά νοείται η διαδικασία διόρθωσης (rectification) με τη χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών και την επανασύσταση (resampling) των pixel των εικόνων που προκύπτουν από τη σάρωση των χαρτών, σε νέες εικόνες αναφερόμενες στο επιθυμητό προβολικό σύστημα. Συγχρόνως με την γεωαναφορά τους απαλείφονται και τα συστηματικά σφάλματα των χαρτών (παραμόρφωση χάρτη, παραμόρφωση σαρωτή, παραμόρφωση προβολικού συστήματος κ.λπ.).

Παρουσιάσεις