Case Studies

Home / Case Studies

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών από Δορυφορικές Εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης. Ιδιαίτερη εξειδίκευση και βάρος της Map έχει δοθεί στη Φωτογραμμετρία και την Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνων. Τα στελέχη της Εταιρείας, έχουν εργαστεί σε έργα διαχείρισης και επεξεργασίας Δορυφορικών Εικόνων όλων των οίκων…
Περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Μετρήσεις Φωτοσταθερών Σημείων (Gcp’s) για έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Η διαδικασία μέτρησης φωτοσταθερών σημείων αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κατά την παραγωγή σύγχρονων γεωχωρικών δεδομένων, καθορίζοντας άμεσα τη γεωμετρική ακρίβεια, αλλά και την ποιότητα του τελικού προϊόντος…
Περισσότερα

ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Αεροφωτογράφηση με Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές Μηχανές μεγάλου format. Αεροφωτογραφήσεις για λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την ομάδα της Map, αναλαμβάνοντας τη μίσθωση κατάλληλα εξοπλισμένων αεροσκαφών, με ψηφιακές φωτομηχανές τελευταίας τεχνολογίας…
Περισσότερα

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Παραγωγή σύγχρονων Γεωχωρικών δεδομένων από μη επανδρωμένες πλατφόρμες λήψης εικόνων. Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση εναλλακτικών συστημάτων αεροφωτογράφησης, έχει βρει εφαρμογή σε πλήθος φωτογραμμετρικών εργασιών, παρέχοντας ευελιξία, ταχύτητα και οικονομία κατά τη συλλογή…
Περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ

Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών και ΨΜΕ ακριβείας, Αιγιαλού και Ακτογραμμής. Οι αποτυπώσεις ζώνης, απαιτούν ξεχωριστή μεθοδολογία και εμπειρία. Χαρακτηριστικό τους, αποτελεί η αδύναμη γεωμετρία των φωτογραμμετρικών block, που οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αποτύπωσης (corridor mapping)…
Περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παροχή Γεωγραφικών Δεδομένων για συστήματα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης κρίσεων. Η Map έχει επενδύσει από την αρχή της λειτουργίας της στη συλλογή Γεωγραφικών Πληροφοριών και σύνθεση ψηφιακών χαρτών και δεδομένων, εξασφαλίζοντας τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα και τις άδειες χρήσης…
Περισσότερα

ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ

ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ

Σύγχρονα Γεωχωρικά Δεδομένα από πλάγιες μετρητικές λήψεις. Η μετρητική αξιοποίηση των πλάγιων αεροφωτογραφιών αποτελεί σήμερα μία από τις πιο υποσχόμενες εφαρμογές, τόσο ως τεχνική που δρα συμπληρωματικά της κλασικής φωτογραμμετρικής αποτύπωσης, όσο και ως αυτόνομη μεθοδολογία που αποσκοπεί στην…
Περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΚΙΝΗΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σύγχρονες Αποτυπώσεις Οδών, σημάνσεων, αριθμοδοτήσεων και κοινωφελών Δικτύων. Τα σύγχρονα συστήματα κινητής χαρτογράφησης (MMS – Mobile Mapping Systems) και αποτύπωσης, έχουν σημειώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη και έχουν αποτελέσει πεδίο έρευνας για πλήθος επιστημόνων στο χώρο της γεω…
Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GEO-PORTALs

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GEO-PORTALs

Ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση χωρικών δεδομένων μέσω Διαδικτύου. Σε κάθε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών το πολυτιμότερο και πιο σημαντικό κομμάτι είναι η γεωγραφική πληροφορία που αυτό διαχειρίζεται. Κάθε οργανισμός καταναλώνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού για ένα έργο γεωγραφικών…
Περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εφαρμογές Μητρώου Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων για την αναμόρφωση Δημοτικών Εσόδων. Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ενοποίηση περιοχών σε Καλλικρατικούς Δήμους και το οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα επιβάλλει την ορθολογική διαχείριση των…
Περισσότερα

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

 

Διαχρονική παρακολούθηση χωρικών μεταβολών. Η Map με επιστημονικό τρόπο, χρησιμοποιεί διαχρονικές λήψεις για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μεταβολής χωρικών αντικειμένων. Η φωτοερμηνεία τους, χρησιμεύει για τη διαπίστωση των χρήσεων γης σε συγκεκριμένο τόπο και τον υπολογισμό των αλλαγών από κάποιο…
Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE

 

Δημιουργία και επεξεργασία μεταδεδομένων συμβατών με την Οδηγία INSPIRE. Η Οδηγία INSPIRE αποτελεί το νομικό πλαίσιο το οποίο θεσπίστηκε για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και την άσκηση πολιτικών ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν…
Περισσότερα

WEB & MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

WEB & MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Διαδικτυακές Εφαρμογές Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων. Με τη εξέλιξη της τεχνολογίας και τη εύκολη σύνδεση των χαρτογραφικών προϊόντων με διαδικτυακές πύλες, εύκολα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, η χρήση των γεωχωρικών δεδομένων είναι πλέον ευρέως γνωστή και έχει γίνει και απαραίτητη. Οι εφαρμογές λειτουργούν…
Περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Τρισδιάστατες αποτυπώσεις με χρήση Laser Scanner, Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων – εγκαταστάσεων – κατασκευαστικών λεπτομερειών. Η Map προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και στο πλέον εξειδικευμένο αντικείμενο των γεωμετρικών τεκμηριώσεων σε μεγάλη κλίμακα, είτε αυτό αφορά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις είτε σε ιστορικά…
Περισσότερα

«ΕΞΥΠΝΕΣ» ΠΟΛΕΙΣ

«ΕΞΥΠΝΕΣ» ΠΟΛΕΙΣ

 

Εφαρμογές καταγραφής εξοπλισμού Οδοφωτισμού και μελέτες Ενεργειακής Αποτύπωσης. Ο όρος «έξυπνη πόλη» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πόλη που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο, αφενός να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της, αφετέρου να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων…
Περισσότερα

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Γεωαναφορά και Ψηφιοποίηση Διαγραμμάτων. Η εφαρμογή της Ψηφιακής τεχνολογίας στα αναλογικά διαγράμματα και σχέδια αρχείου είναι πλέον δεδομένη αλλά δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμη στον χρήστη. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να διατίθεται πλήθος σχεδίων σε αναλογική μορφή και να υπόκεινται…
Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Άμεση αποτίμηση καμένων εκτάσεων με τη χρήση Δορυφορικών Εικόνων. Μία από τις κύριες δραστηριότητες της Μap είναι και η εφαρμογή της τεχνολογίας παρατήρησης και μελέτης των χαρακτηριστικών της γήινης επιφανείας, βάσει της αλληλεπίδρασης των υλικών που βρίσκονται επάνω σε αυτή με την ηλεκτρομαγνητική…
Περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Ηλεκτρονική Πολεοδομία – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για το σύνολο της Χώρας. Από τις σημαντικότερες εφαρμογές σε όλα τα αναπτυξιακά έργα κάθε χώρας είναι η χωροθέτηση και η διαχείριση της πολεοδομικής πληροφορίας. Στη Map, είμαστε περήφανοι για τη συμμετοχή μας στο Εθνικής σημασίας Έργο…
Περισσότερα


«Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε επιπλέον πληροφορία»