Φωτογραμμετρικά Υπόβαθρα

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Φωτογραμμετρικά Υπόβαθρα

Η Map κατά κύριο λόγο βασίζεται για τη δημιουργία υποβάθρων σε αεροφωτογραφήσεις μετρητικού σκοπού και είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή γεωχωρικών προϊόντων με βάση εικόνες. Αν και η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, η αρχική ιδέα χρησιμοποίησης αεροφωτογραφιών για τη δημιουργία γεωγραφικών υποβάθρων παραμένει ίδια και είναι κύριο αντικείμενο της εταιρείας.
Το τμήμα Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, ασχολείται με την αποτύπωση της φυσικής γήινης επιφάνειας, εγκαταστάσεων, μνημείων ή ακόμα και περίπλοκων κατασκευών, περιλαμβάνοντας όλες τις δυνατές κλίμακες αποτύπωσης, ανάλογα το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας και ανάλυσης.
Στηρίζεται στη  χρήση διαφόρων εναέριων μηχανικών και  ψηφιακών μετρητικών αισθητήρων (φωτογραμμετρικών, τηλεπισκοπικών, laser κλπ), αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα συλλογής πρωτογενών δεδομένων, για τις αποτυπώσεις.
Τα δεδομένα που προέρχονται από αυτούς τους δέκτες επεξεργάζονται σε λογισμικά ψηφιακής φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης και δεδομένων laser scanning που παράγουν το τελικό χαρτογραφικό προϊόν. H Map  έχει πρόσβαση διαμέσου των συνεργατών της σε ποικιλία ψηφιακών φωτογραμμετρικών αισθητήρων, δορυφορικών δεδομένων και αισθητήρων Lidar.
Ειδικά για τις αποτυπώσεις σε μεγάλη κλίμακα, όπως μνημείων & αρχαιολογικών χώρων, ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η Map  χρησιμοποιεί ελαφριές πτητικές συσκευές και ελικόπτερα (UAV), που μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και τους περιορισμούς των έργων τεκμηρίωσης σε μεγάλη κλίμακα.
Η γεω-αναφορά των δεδομένων αυτών βασίζεται σε τεχνικές πλήρως αυτοματοποιημένες ή ημι-αυτοματοποιημένες. Στη πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται συστήματα εντοπισμού θέσης GPS σε συνδυασμό με αδρανειακά συστήματα πλοήγησης IMU, εξασφαλίζοντας εξαιρετικές ακρίβειες. Στη περίπτωση των ημι-αυτοματοποιημένων μεθόδων χρησιμοποιούνται λογισμικά αυτόματου αεροτριγωνισμού.
Η Map εφαρμόζει νέες καινοτόμες τεχνολογίες κατανεμημένης επεξεργασίας όσον αφορά την παραγωγή της Φωτογραμμετρίας, οι οποίες διασφαλίζουν αξιοσημείωτα χαμηλούς χρόνους παραγωγής και κατά συνέπεια χαμηλό τελικό κόστος προς το προσφερόμενο προϊόν.
Οι τεχνολογίες της δραστηριότητας αυτής χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή δεδομένων για όλες τις εφαρμογές Γεω-πληροφορικής, ξεκινώντας από τουριστικούς χάρτες μικρής κλίμακας, χρήσεις γης και κτηματογραφήσεις, κτηματολογικά διαγράμματα και εμβαδομετρήσεις, έως σύνθετες αποτυπώσεις μνημείων και γεωμετρική τεκμηρίωση βιομηχανικών κατασκευών.

Παρουσιάσεις