Αεροφωτογραφήσεις Μεγάλου Format

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Φωτογραμμετρικά Υπόβαθρα / Αεροφωτογραφήσεις Μεγάλου Format

Η Map είναι πρωτοπόρος στην λήψη αεροφωτογραφιών και στη ψηφιακή επεξεργασία τους. Η τεχνολογία μπορεί να έχει εξελιχθεί και από τους αναλογικούς δέκτες με τα απίστευτα εξειδικευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, να ζούμε την επανάσταση της ψηφιακής λήψης, αλλά η αρχική ιδέα χρησιμοποίησης εικόνων στη χαρτογραφία παραμένει η ίδια. Η Map, διαθέτει τεράστια εμπειρία από την απόκτηση και επεξεργασία αεροφωτογραφιών με μέγεθος εικονοψηφίδας που κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά (επίγειες λήψεις) έως και αρκετά μέτρα (δορυφορικές λήψεις).

Οι Αεροφωτογραφήσεις μεγάλου format για μετρητικούς σκοπούς, που απαιτούν επανδρωμένα εξειδικευμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με ψηφιακές κάμερες πολύ υψηλού κόστους, προσφέρονται από τη Map, σε έργα κάλυψης μεγάλων εκτάσεων (πάνω από 50km²), στοχεύοντας σε διακριτική ικανότητα εικόνας από 10cm έως 30cm. Μεγαλύτερες αναλύσεις στη σύγχρονη εποχή, έχουν νόημα για μικρές εκτάσεις και καλύπτονται από οικονομικότερες λύσεις που προσφέρουν οι μη επανδρωμένες πτήσεις, ενώ μικρότερες αναλύσεις, υπερκαλύπτονται από δορυφορικές λήψεις.

Σήμερα και με δεδομένη τη τεχνολογία που προσφέρεται, οι Αεροφωτογραφήσεις μεγάλου format, παραμένουν ιδανικές για τη κάλυψη εκτάσεων είτε για το σύνολο της χώρας, είτε για κάλυψη περιφερειών ή τουλάχιστον Δήμων, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υποβάθρων (ορθοφωτογραφιών) και ψηφιακού μοντέλου εδάφους, μεγάλης ανάλυσης. Επιπλέον παρέχουν, μια οικονομικώς αποδοτική και ακριβή μέθοδο χαρτογράφησης και μοντελοποίησης.

Επιπλέον καλύπτονται εφαρμογές για αεροφωτογραφίες σε σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες και καταλόγους web που χρησιμοποιούν τις εικόνες ως φόντο για πλοήγηση, για μελετητικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τις απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και για χαράξεις.

Η Map, χρησιμοποιεί για αυτά τα έργα ειδικούς συνεργάτες από Ελλάδα και Εξωτερικό, που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, έχοντας πρόσβαση σε στόλο αεροσκαφών και κάμερες (DMC, Vexcel UltraCam), o οποίος ικανοποιεί τις πιο αυστηρές απαιτήσεις, επιτρέποντας σε άμεση μετάβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε οποιαδήποτε θέση γρήγορα και αποτελεσματικά.

Παρουσιάσεις