Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Στη σημερινή εποχή οι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής έχουν κατακλύσει όλα σχεδόν τα κέντρα αποφάσεων και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ακόμα και σε χώρους που έως τώρα δεν είχαν άμεση επαφή με τις χαρτοσυνθέσεις. Με τις σύγχρονη τεχνολογία και την ανάπτυξη των λογισμικών διαχείρισης η γεωγραφική πληροφορία  πια αξιοποιείται, έτσι ώστε:
•    Να απαντηθούν χωρικά ερωτήματα
•    Να δημιουργηθούν θεματικοί χάρτες και μοντέλα
•    Να αναλυθούν δεδομένα γεωμετρικά, χωρικά και χρονικά
•    Να λαμβάνονται αποφάσεις και βέλτιστες λύσεις
Η Map με την υποστήριξη της Τerra Ltd., αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανάπτυξη των εφαρμογών αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες από τη χρήση τους, έχει επενδύσει εκτός των εμπορικών λογισμικών που διατίθενται και στον προγραμματισμό εφαρμογών με λογισμικό ανοικτού κώδικα. Δημιουργούνται από την εταιρεία έξυπνοι χάρτες, οι οποίοι προσφέρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, αναλύσεις δεδομένων και συνδυασμούς πολλαπλής πληροφορίας.
Οι εφαρμογές επεκτείνονται στις κλασικές μελέτες κτηματολογίου, αναλύσεις δημογραφικών δεδομένων, πολεοδομίας, δικτύων κοινής ωφέλειας αλλά και σε real estate, ανάλυση αγοράς, επιχειρηματικά πλάνα.
Διαθέτοντας όλα αυτά τα σημαντικά και έξυπνα εργαλεία διαχείρισης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, η Γεωπληροφορικής  παρέχει ποιοτικές λύσεις σε χωρικά προβλήματα, με τρόπο γρήγορο, ακριβές και εύκολο.