Σύγχρονα Τρισδιάστατα Μοντέλα Πόλεων

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Φωτογραμμετρικά Υπόβαθρα / Σύγχρονα Τρισδιάστατα Μοντέλα Πόλεων

Η μετρητική αξιοποίηση των πλάγιων αεροφωτογραφιών αποτελεί σήμερα μία από τις πιο υποσχόμενες εφαρμογές στην παραγωγή σύγχρονων χαρτογραφικών προϊόντων. Η προοπτική απεικόνιση της πραγματικότητας είναι πιο οικεία για τον χρήστη απ’ ότι η κατακόρυφη λήψη. Η ιδιότητα αυτή, καθιστά τις πλάγιες εικόνες αναπόσπαστο εργαλείο κάθε σύγχρονης τοπογραφικής, πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι εφαρμογές επεκτείνονται από την αποτύπωση μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την λήψη αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται η παραγωγική διαδικασία περιορίζοντας στο ελάχιστο την ανάγκη για επιτόπιο έλεγχο.
Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά των πλάγιων εικόνων είναι η ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση χαρακτηριστικών, καθώς και η πραγματοποίηση μετρήσεων ακριβείας. Χάρη στα παραπάνω, επιτυγχάνεται ακριβέστερος εντοπισμός και μέτρηση λεπτομερειών (όρια ιδιοκτησιών, μάντρες, φράχτες, κατοικίες, κοινόχρηστοι χώροι, ακάλυπτοι χώροι, δρόμοι, πεζοδρόμια κτλ), αναγκαίων για τη σύνταξη αλλά και την ενημέρωση διανυσματικών υποβάθρων, που αφορούν κυρίως το αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, οι πλάγιες εικόνες ενισχύουν τη γεωμετρία του φωτογραμμετρικού μπλοκ όταν συνδυάζονται με κατακόρυφες λήψεις, εξασφαλίζοντας υψηλής ακρίβειας τελικά προϊόντα, όπως DSM, αληθείς ορθοφωτογραφίες και εικονικά μοντέλα πόλεων.
Η Map,  μέσω του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της, πρωτοπορεί, εντάσσοντας τις πλάγιες λήψεις στη βασική διαδικασία παραγωγής, προσφέροντας συγχρόνως τις ακόλουθες δυνατότητες:
α.    Προσανατολισμό μεμονωμένων πλάγιων λήψεων (οπισθοτομία μέσω σημείων και ευθειών – DLT) ή ενιαία επίλυση σε συνδυασμό με κατακόρυφες λήψεις και δυνατότητα αυτοβαθμονόμησης (bundle adjustment self-calibration)
β. Στερεοαπόδοση από πλάγιες επικαλυπτόμενες εικόνες
γ. Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων πόλεων (3D city models) με υφή από πλάγιες λήψεις

Για τη συλλογή των εικόνων μπορούν αν χρησιμοποιηθούν  είτε ειδικά επανδρωμένα αεροσκάφη, είτε μη επανδρωμένες πλατφόρμες λήψεων. Για περιπτώσεις μικρότερων επιθυμητών αναλύσεων, το σύγχρονο προϊόν Tri-Stereo των Δορυφορικών εικόνων Pleiades, επίσης μπορεί και χρησιμοποιείται.
Αναλυτικά, τα παραγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν:
•    Μετρητικά στοιχεία που περιλαμβάνουν όχι μόνο κάθε ιδιωτικό και δημόσιο κτίριο, αλλά και οποιαδήποτε κατασκευή, που καταλαμβάνουν επιφάνεια ακόμα και μικρότερη των 5m². Επιπλέον μπορούν να μετρηθούν λεπτομέρειες στους όγκους των κτιρίων, όπως μαρκίζες, μπαλκόνια, στέγες κλπ, από 1m³.
•    Υπολογισμοί Ύψους, Μήκους, Πλάτους, αποστάσεων και υψόμετρων για κάθε κτίριο και κατασκευή
•    Διακριτική ικανότητα από τις λήψεις από 3cm έως 50cm
•    Ψηφιοποιήσεις κτισμάτων και κατασκευών
•    Δημιουργία πραγματικής ορθοφωτογραφίας (True Orthophoto)
Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου επιφανειών (DSM)

Παρουσιάσεις