Σύγχρονες Αποτυπώσεις

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Σύγχρονες Αποτυπώσεις

Στη σημερινή εποχή, η γεωμετρική αποτύπωση μιας κατασκευής ή της φυσικής γήινης επιφάνειας, έχει εξελιχθεί ραγδαία, χρησιμοποιώντας αερομεταφερόμενα, αυτοκινούμενα και επίγεια ρομποτικά συστήματα. Επενδύοντας σ τη σύγχρονη τεχνολογία, η Map, έχει δημιουργήσει ένα ψηφιακό μοντέλο παραγωγής γεωγραφικών δεδομένων σε κάθε είδους format καλύπτοντας τις ζητούμενες προδιαγραφές. Για τις σύγχρονες αποτυπώσεις η Εταιρεία χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Τα μέσα υποστήριξης είναι ειδικά εξοπλισμένα οχήματα για το mobile mapping, αερομεταφερόμενοι δέκτες επανδρωμένοι και μη, ειδικά διαμορφωμένα ταχύπλοα για τη προσέγγιση απομακρυσμένων ή ακατοίκητων νησιών και βραχονησίδων και Δορυφορικές Λήψεις.
Η Map, αναλαμβάνει τη παραγωγή τοπογραφικών διαγραμμάτων, υπηρεσίες χαρτογράφησης και ειδικεύεται στη σύνθεση εξειδικευμένων θεματικών χαρτών. Ειδικοί τομείς όπως η δημιουργία Δασικών Χαρτών, οι αποτυπώσεις σε πολύ μεγάλη κλίμακα, οι μοντελοποίηση κατασκευών, η διαχρονική παρατήρηση μεταβολών στις χρήσεις, αποτυπώσεις από τηλεσκοπικές αναλύσεις, αυτοκινούμενες αποτυπώσεις και συλλογή νέφους σημείων από ρομποτικά συστήματα, είναι πεδία που η Map, εξυπηρετεί δημιουργώντας σχέδια κάθε κλίμακας και θεματικής πληροφορίας.
Η Εταιρεία έχει συμμετάσχει σε πολύ μεγάλα έργα δημιουργίας υποβάθρων, είτε παράγοντας ορθοφωτοχάρτες σε εθνικό επίπεδο για το Εθνικό Κτηματολόγιο, είτε ψηφιοποιώντας όλο το αναλογικό αρχείο της χώρας για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πολεοδομίας, είτε αποτυπώνοντας καλλιέργειες για το εθνικό πρόγραμμα επιδοτήσεων. Επιπλέον δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων για την επαναεμβαδομέτρηση των ακινήτων σε Δήμους της Χώρας, έχοντας αποκτήσει αρχείο με περισσότερους από τριακόσιους οικισμούς της Ελλάδος.
Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία, η Map, είναι ικανή να παράγει γρήγορα και αποτελεσματικά, τα πλέον σύγχρονα γεωγραφικά δεδομένα που ικανοποιούν και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.