Γεωευρετήρια

Γεωεπεξεργασία είναι η διαδικασία διαχείρισης των γεωγραφικών δεδομένων. Οι υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία, περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες γεωκωδικοποίησης, αναζήτησης (διεύθυνσης, πόλης, σημείου ενδιαφέροντος), πληροφορίας σημείου, δρομολόγησης, περιοχών κάλυψης και ζωντανής πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες γεωεπεξεργασίας αποτελούν το δομικό υλικό ανάπτυξης των webGIS και mobile εφαρμογών της Map.
Γεωκωδικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία γεωγραφικά στοιχεία όπως διευθύνσεις, σημεία ενδιαφέροντος κλπ. συσχετίζονται με γεωγραφικές συντεταγμένες. Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση (Reverse Geocoding) είναι η αντίστροφη διαδικασία δηλαδή ο εντοπισμός γεωγραφικών στοιχείων από γεωγραφικές συντεταγμένες. Map σε συνεργασία με την Terra Ltd., προσφέρει τις υπηρεσίες γεωκωδικοποίησης μέσω του λογισμικού “Terra Excel Geocoder”.
Οι υπηρεσίες αναζήτησης αναφέρονται στον εντοπισμό σημείων (διεύθυνση, πόλη/χωριό, σημείο ενδιαφέροντος) στον χάρτη. Οι αναζητήσεις πραγματοποιούνται με τον εξελιγμένο Αλγόριθμο Ελεύθερης Αναζήτησης ο οποίος επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου σε ελεύθερη μορφή π.χ. «γυμναστήριο στην Νέα Σμύρνη», μέρος του κειμένου π.χ. «Ξενοδοχ», σε ελλιπή μορφή π.χ. «Κηφισίας 30», με ορθογραφικά λάθη ή/και τέλος με λατινικούς ακόμα χαρακτήρες.
Η υπηρεσία δρομολόγησης επιτρέπει την επιλογή του τρόπου μετακίνησης (πεζή, αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς), την επιλογής της διαδρομής (γρηγορότερη ή συντομότερη διαδρομή, αποφυγή δακτυλίου κλπ) καθώς και του τρόπου επιλογής των στάσεων που χρειάζεται να  πραγματοποιηθούν (εύρεση καλύτερου συνδυασμού, διατήρηση πρώτης/τελευταίας στάσης). Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα κατάτμησης γεωγραφικής περιοχής και δρομολόγηση οχημάτων σε συγκεκριμένο τομέα.
Η υπηρεσία Περιοχών Κάλυψης (Service Areas), υπολογίζει την έκταση της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το όχημα από το σημείο εκκίνησης σε προκαθορισμένο χρονικό όριο π.χ. σε 5 λεπτά.  Παράλληλα γίνεται στατιστική ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων της καλυπτόμενης περιοχής π.χ. ποσοστό καλυπτόμενου πληθυσμού, πυραμίδες ηλικιών, στοιχεία εισοδήματος κλπ. Οι Υπηρεσίες Ζωντανής Πληροφόρησης, παρέχουν πληροφορίες για εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία και για τιμές υγρών καυσίμων. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των υπηρεσιών με άλλες πληροφορίες όπως εκδηλώσεις, λαϊκές αγορές κλπ.