Δασικοί Χάρτες

Οι Δασικοί Χάρτες είναι το εργαλείο για την ανάδειξη, την οριοθέτηση και την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας, ενώ ταυτόχρονα είναι και το μέσον με το οποίο η Δασική Υπηρεσία δηλώνει την Δημόσια Περιουσία κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης σε πανελλαδικό επίπεδο. Πάνω σε έναν Δασικό Χάρτη αποτυπώνονται τα εξής βασικά στοιχεία:
I.    Τα όρια των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις παλαιότερες διαθέσιμες αεροφωτογραφίες (οι οποίες συνήθως είναι του 1945 αλλά κατά τόπους υπάρχουν και παλαιότερες).
II.    Τα όρια των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στην πρόσφατη κατάσταση.
III.    Οι τελεσίδικες διοικητικές πράξεις που έχει εκδώσει η Δασική Υπηρεσία (Πράξεις Χαρακτηρισμού επιμέρους γεωτεμαχίων, κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων κλπ).
IV.    Τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεων και οικισμών.
V.    Οι εκτάσεις του εποικισμού (δηλαδή οι εκτάσεις που διένειμε το ελληνικό κράτος σε ιδιώτες ή φορείς για καλλιέργεια, βοσκές κλπ).

Για να παραχθεί αυτό το προϊόν, χρησιμοποιούνται αεροφωτογραφίες και αυτοψίες στο πεδίο, ενώ η αποτύπωση όλων των παραπάνω στοιχείων γίνεται ψηφιακά πάνω σε ορθοφωτοχάρτες. Η Map, σε συνεργασία με την ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε., έχει παράγει Δασικούς χάρτες σε τέσσερεις νομούς της Ελλάδος, καλύπτοντας έκταση μεγαλύτερη των 20.000 km². Για τη ψηφιοποίηση χρησιμοποιούνται στερεοσκοπικά μοντέλα των αεροφωτογραφιών του 1945 και όχι οι Ορθοφωτοχάρτες, με αποτέλεσμα ακριβέστερα αποτελέσματα και επιτάχυνση των εργασιών σε ότι αφορά editing και διορθώσεις.

Παρουσιάσεις