Αποτυπώσεις Μνημείων

Οι αποτυπώσεις Μνημείων, είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο με σύνθετες απαιτήσεις αλλά εξαιρετικού ενδιαφέροντος, λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας του. Συνήθως απαιτούνται συνδυασμοί μεθοδολογιών με στόχο την επίτευξη πολύ υψηλών ακριβειών (κλίμακα καλύτερη από την 1:50). Η γεωμετρική τεκμηρίωση ενός μνημείου είναι το πρώτο από τα στάδια κάθε εργασίας συντήρησης και αποκατάστασης. Οι ιδιαιτερότητες αυτές σε συνδυασμό με την υψηλή ακρίβεια του τελικού παραδοτέου καθιστούν τη γεωμετρική  τεκμηρίωση των μνημείων, εργασία με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Στις περισσότερες λύσεις αποτύπωσης μνημείων με Φωτογραμμετρικές μεθόδους γίνεται συνδυασμός δεδομένων από μετρήσεις laser scanner και φωτογραφικές λήψεις καθώς και χρήση τελευταίας τεχνολογίας μέσων όπως ψηφιακές μηχανές πλήρους καρέ, τηλεκατευθυνόμενων αεροπλάνων, θερμικών καμερών κ.α.

Οι σπουδαιότερες ιδιαιτερότητες των εργασιών είναι:
•    οι μεγάλες εκτροπές ανάγλυφου
•    η τεχνική της φωτογράφησης και η ανάγκη για μεγάλη επικάλυψη μεταξύ των φωτογραφιών ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη των αποκρύψεων
•    η επιλογή του κατάλληλου επιπέδου προβολής για τις ορθοφωτογραφίες των όψεων
•    η διατήρηση σχετικά σταθερών στροφών και σταθερής εδαφοψηφίδας κατά την φωτογράφηση
•    οι περιορισμοί για χρήση μηχανοκίνητου ή τηλεκατευθυνόμενου μέσου κατά την φωτογράφηση
•    η υψηλή επισκεψιμότητα των χώρων

Η Map, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτού του είδους τις αποτυπώσεις, και o Ιδρυτής της έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος, σε αποτυπώσεις δεκατεσσάρων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Η εμπειρία της επεκτείνεται σε λήψεις από αεροπλάνο, ελικόπτερο, τηλεκατευθυνόμενο, μπαλόνι, δίποδο και  τηλεσκοπικό κοντάρι. Οι κλίμακες αποτυπώσεις των μνημείων κυμαίνονται από 1:10 έως και 1:50.