Ψηφιακές Χαρτοσυνθέσεις

Στη βιβλιογραφία της χαρτογραφίας αναφέρεται ότι οι πρώτοι χάρτες, προηγήθηκαν ακόμα και της γραφής. Η αδυναμία εποπτείας του γεωγραφικού χώρου οδήγησε από πολύ νωρίς στην αρχή απεικόνισης του περιβάλλοντος. Το γεγονός που έφερε την επανάσταση στη χαρτογραφία, είναι η εξέλιξη των ηλεκτρονικών τεχνικών εξοπλισμών και λογισμικού και φυσικά η συμμετοχή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Η Χαρτοσύνθεση, είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Το είδος και η ποσότητα της πληροφορίας που διαθέτει, ορίζεται από το σκοπό και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οι θεματικές ενότητες, απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρησιακών κέντρων αποφάσεων και σήμερα δημιουργούμε χάρτες για υποδομές, πλοήγησης, τεχνικών έργων, δημογραφικούς, ανάλυσης αγοράς, διαχείρισης κινδύνων, πληθυσμού, πολεοδομίας, ανάπτυξης κλπ.
Η Map, ως εταιρεία συλλογής και επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων, συνθέτει συνεχώς χάρτες με διαφορετικά θεματικά επίπεδα και χρήσεις, από πλοήγηση στόλου οχημάτων και βέλτιστες διαδρομές, έως γεωλογικούς χάρτες και δυναμικούς χάρτες εξέλιξης φαινομένων ή φυσικών καταστροφών.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει για κάθε εφαρμογή ειδικούς συμβολισμούς, ενώ ήδη διαθέτει αρχείο, συνθέτοντας πληροφορία για υψομετρικές καμπύλες, οδικό δίκτυο κατηγοριοποιημένο σε πέντε επίπεδα, οικισμούς, τοπωνύμια, σημεία ενδιαφέροντος, σημάνσεις, δρομολογήσεις, ονομασία οδών και αριθμοδοτήσεις.

Παρουσιάσεις