Άμυνα & Ασφάλεια

Home / Τομείς Αγοράς / Άμυνα & Ασφάλεια

O τομέας της Άμυνας και Ασφάλειας είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος χρήστης γεωχωρικών δεδομένων. Λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας και της πολύ υψηλής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών από πολλαπλούς προμηθευτές, η προσφορά είναι μεγάλη με αποτέλεσμα την συνεχώς αυξανόμενη τροφοδότηση με νέα στοιχεία και δεδομένα.

Η Map, έχει συμμετάσχει σε πολλά  έργα και είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής της αμυντικής βιομηχανίας. Τα γεωχωρικά δεδομένα που παραδίδονται κυμαίνονται από Δορυφορικές Εικόνες και αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, LiDAR και υπηρεσίες χαρτογράφησης. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι στην πρώτη γραμμή της εθνικής πρόληψης, προστασίας και διάσωσης.

Η Map, προσφέρει υπηρεσίες σε εφαρμογές διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, αναλύοντας και προσομοιώνοντας σενάρια αντιμετώπισης. Τα  γεωχωρικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να αντιμετωπισθούν έκτακτες καταστάσεις.

Η Map έχει ήδη με επιτυχία παραδώσει ολοκληρωμένη εφαρμογή πρόληψης, επέκτασης αλλά και αντιμετώπισης πυρκαγιάς, έχει προσομοιώσει σενάριο κατεύθυνσης και συγκέντρωσης πληθυσμού, έχει ολοκληρώσει μελέτη ανάλυσης ορατοτήτων και εμποδίων, ενώ σήμερα αναπτύσσει λογισμικό βασισμένο στη δυνατότητα πολλαπλής συλλογής εικόνων πάνω από στόχο με τους δορυφόρους Pleiades. Ερευνητικά εξετάζεται με τη συνεργασία της Terra Spatium S.A., η περιβαλλοντική παρακολούθηση σε πλωτές εξέδρες εξόρυξης  και παρακολούθηση Θαλάσσιου χώρου μέσω Δορυφόρων TerraSAR-X data και η χρήση του εξειδικευμένου μη επανδρωμένου Schiebel στο τομέα της ασφάλειας.

Παρουσιάσεις