Ενέργεια

Home / Τομείς Αγοράς / Ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει δεσμευτεί τα κράτη μέλη της, να επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  με στόχο να προέρχεται το 20% της συνολικής ενέργειας από αυτές τις πηγές μέχρι το 2020. Η τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθά τα μέγιστα με αποτέλεσμα εναλλακτικές πηγές ηλιακής, αιολικής και παλιρροιακής ενέργειας, να προμηθεύουν τις ανάγκες των κρατών, ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η Ελλάδα διαθέτει τη μέγιστη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη και η μορφολογία των νησιών της δημιουργούν ισχυρά αέρια ρεύματα, με αποτέλεσμα να αποτελεί δυνητικά προμηθευτή με μεγάλες ικανότητες παραγωγής.
Ιδιαίτερα στο τομέα της Αιολικής Ενέργειας στη ξηρά, η ανάπτυξη είναι συνεχής και τα τελευταία χρόνια  υπάρχει και  ταχεία αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η Map, προμηθεύει συνεχώς τα τελευταία χρόνια τους επενδυτές με τα απαραίτητα δεδομένα για την ανάλυση των σχεδιασμών τους και προσφέρει την απαραίτητη χαρτογράφηση στις μελέτες για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός των υπηρεσιών με προμήθειες γεωγραφικών δεδομένων αρχείου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, η εταιρεία έχει εξ’ αρχής παράγει όλα τα απαραίτητα υπόβαθρα σε έκταση 80km² στη περιοχή της Νότιας Εύβοιας στην Ελλάδα για έργο αιολικών πάρκων, ενώ το μεγαλύτερο έργο της ήταν η υψομετρική μελέτη με αερομεταφερόμενο LiDar, στην Έρημο νότια του Κόλπου του Suez στην Αίγυπτο, συνολικής έκτασης 160km².
Από την αρχική μελέτη σκοπιμότητας, έως το τελικό στάδιο υλοποίησης η Map μπορεί να συνεισφέρει σε κάθε στάδιο εργασιών.