Μεταφορές

Home / Τομείς Αγοράς / Μεταφορές

Οι μεταφορές είναι η σημαντικότερη υποδομή της κάθε χώρας και απαιτούν συνεχή ανάπτυξη και συντήρηση. Οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται τη συντήρηση και παρακολουθούν τα οδικά δίκτυα, αντιμετωπίζουν δύσκολες καθημερινές ανάγκες. Πρώτα απ’ όλα προηγείται η ασφάλεια της μετακίνησης, επομένως πρέπει να έχουν ακριβή ενημέρωση για τη ποιότητα του οδοστρώματος, τις σημάνσεις, τις καιρικές συνθήκες και τις επιπτώσεις τους στο δίκτυο και από την άλλη όλη τη διαθέσιμη πληροφορία που απαιτείται για την επέκταση, ενίσχυση ή αλλαγή του δικτύου.
Η Map, χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες στις υπηρεσίες της, επενδύοντας στη λύση του mobile mapping χρησιμοποιώντας στερεοσκοπικές εικόνες και λήψη video, έως και τη πλέον σύνθετη του mobile laser scanner. Με τη χρήση αυτών των μεθοδολογιών, αποτυπώνονται άμεσα και εξαιρετικά γρήγορα από τις σηματοδοτήσεις των οδών, έως και λεπτομέρειες όπως φθορές στο οδόστρωμα.
Η εταιρεία σήμερα αποτυπώνει το as built των εκσκαφών για τις εγκαταστάσεις των οπτικών ινών κατά μήκος του οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα δημιουργεί μητρώο οδικού δικτύου αποτυπώνοντας όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των στοιχείων όπως, διαγραμμίσεις, σημάνσεις, είδος και κατάσταση πινακίδων, κράσπεδα, διαχωριστικά , φρεάτια και τάφρους.
Επιπλέον παρέχει υπηρεσίες αποτύπωσης των δικτύων μεταφορών, είτε με το σαρωτή laser, είτε φωτογραμμετρικά με υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας αεροφωτογραφίες. Αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των προϊόντων είναι η ελαχιστοποίηση των επιθεωρήσεων, ως εκ τούτου τη βελτίωση της ασφάλειας με μειωμένες δαπάνες.