Παρουσίαση Έργων

Home / Παρουσίαση Έργων
2016
Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους, Παραγωγή Ορθοεικόνων, Αναφορές εσωτερικών ελέγχων, Πίνακας Αντιστοιχιών ορθοφωτογραφιών και Block αεροτριγωνισμού, Ορθοεικόνες, Αρχεία ορθοεικόνων και Γεωαναφορών για τη μελέτη του έργου: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (LSO25-2)»
Πιλοτική Ψηφιακή αποτύπωση για έλεγχο στοιχείων ακινήτων για την επιβολή Δημοτικών Τελών στο Δήμο Μυκόνου
Παραγωγή Υποβάθρων πολύ μεγάλης ανάλυσης, Δ.Ε. Ερμιόνης, Δήμου Ερμιονίδας, με στόχο την επικαιροποίηση επιφανειών χρέωσης Δημοτικών Τελών
Παραγωγή Υποβάθρων πολύ μεγάλης ανάλυσης, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδας, με στόχο την επικαιροποίηση επιφανειών χρέωσης Δημοτικών Τελών
Ψηφιακή Αεροφωτογράφηση, πολύ υψηλής ανάλυσης Δήμου Πύλου - Νέστορος, με στόχο την επικαιροποίηση επιφανειών χρέωσης Δημοτικών Τελών
Υπηρεσίες Παραγωγής Υποβάθρων μεγάλης ανάλυσης, Δήμου Μονεμβασιάς με στόχο την επικαιροποίηση επιφανειών χρέωσης Δημοτικών Τελών
Καταχώρηση και τεκμηρίωση 2.500 ακινήτων, Υποέργο 3 της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» με κωδικό ΟΠΣ 372942, ΜΕΡΟΣ Β
2015
Δημιουργία Υποβάθρων αναφοράς και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων έργων υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με στόχο την επικαιροποίηση επιφανειών χρέωσης Δημοτικών Τελών
Υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού επιφανειών Χρέωσης Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Έλους Λακωνίας
Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη με γεωαναφορά και τρισδιάστατη θέαση, στη περιοχή του Ξενοδοχείου Costa Navarino, στην Πύλο Μεσσηνίας
Εκπόνηση φωτογραμμετρικών εργασιών και συγκεκριμένα αεροφωτογράφηση με μη επανδρωμένο αεροπλάνο και από αυτή παραγωγή true-ortho 5cm, σε έκταση 6.000 στρεμμάτων στο πλαίσιο της Μελέτης ΚΤ2-09 Δήμου Νάουσας
Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες Υποέργο 3 της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» με κωδικό ΟΠΣ 372942, ΜΕΡΟΣ Α
Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους, Παραγωγή Ορθοεικόνων, Αναφορές εσωτερικών ελέγχων, Πίνακας Αντιστοιχιών ορθοφωτογραφιών και Block αεροτριγωνισμού, Ορθοεικόνες, Αρχεία ορθοεικόνων και Γεωαναφορών για τη μελέτη του έργου: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (LSO25-2)»
Υπηρεσίες επαναπροσδιορισμού επιφανειών Χρέωσης Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Σκάλας Λακωνίας
Εργασίες Ψηφιοποιήσεις και Γεωαναφοράς 80.000 Διαγραμμάτων ισχύουσας πολεοδομικής Νομοθεσίας για το σύνολο της Χώρας, ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και βάση δεδομένων - ΜΕΡΟΣ Β
2014
Εκπόνηση φωτογραμμετρικών εργασιών και συγκεκριμένα αεροφωτογράφηση με μη επανδρωμένο αεροπλάνο και από αυτή παραγωγή true-ortho 5cm, σε έκταση 8.000 στρεμμάτων στα πλαίσια της Μελέτης ΚΤ2-03 στο Δήμο Αμφίπολης Σερρών
Φωτογραμμετρικές Εργασίες για τη παραγωγή ιστορικών Ορθοφωτοχαρτών για τη Δασική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου
Εργασίες Κτηματογράφησης για τη μελέτη ΚΤ2-13 της ΕΚΧΑ Α.Ε., στη Βάρη και Βάρκιζα Αττικής
Εργασίες Κτηματογράφησης για τη μελέτη ΚΤ2-13 της ΕΚΧΑ Α.Ε., στο Μαρκόπουλο Αττικής
Εργασίες Κτηματογράφησης για τη μελέτη ΚΤ2-05 της ΕΚΧΑ Α.Ε., στους οικισμούς Άνω και Κάτω Πορόια, Κερκίνη και Σιδηροχώρι στο Δήμο Σιντικής Σερρών
Εργασίες Ψηφιοποίησης και Γεωαναφοράς 80.000 Διαγραμμάτων ισχύουσας πολεοδομικής Νομοθεσίας για το σύνολο της Χώρας, ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και βάση δεδομένων - ΜΕΡΟΣ Α
Εκπόνηση φωτογραμμετρικών εργασιών και συγκεκριμένα αεροφωτογράφηση με μη επανδρωμένο αεροπλάνο και από αυτή παραγωγή true-ortho 5cm, σε έκταση 9.000 στρεμμάτων στα πλαίσια της Μελέτης ΚΤ2-05 στο Δήμο Σιντικής Σερρών
Φωτογραμμετρικές εργασίες παραγωγής Ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ορθοφωτογραφιών, περιοχής Θεσπρωτίας 800 km², κλίμακας 1:1.000, pixel size 20cm
Οριζοντιογραφική & Υψομετρική Αποτύπωση σε μήκος 14χλμ. και πλάτους 300μ., από αεροφωτογραφίες με πτήση Ebee - 5cm, για μελέτη οδοποιίας σε περιφερειακή οδό στην περιοχή Δράμας
Οριζοντιογραφική & Υψομετρική Αποτύπωση περιοχής ακτίνας 1χλμ., με κέντρο τη διασταύρωση της γέφυρας Κηφισσού και Λένορμαν, Δημιουργία μηκοτομών και στάθμες κατασκευών
Ψηφιακή αεροφωτογράφηση πολύ μεγάλης ανάλυσης, περιοχών της Νήσου Αντιπάρου, με στόχο την αποτύπωση και παραγωγή πραγματικών ορθοφωτογραφιών στις περιοχές Μαγγανιές και Σωρού της Νήσου
Προσανατολισμός Α/Φ της ιστορικής κυρίως περιόδου για τη λειτουργία του συστήματος PHOTOMOD για φωτοερμηνευτικούς σκοπούς και εργασίες οριοθέτησης Δασών, Νομών Αχαίας, Ηλείας, Καρδίτσας και Τρικάλων
Ανάπτυξη εφαρμογών και εργασίες αναδιοργάνωσης της μηχανογραφικής υποδομής
2013
Ψηφιακή Αεροφωτογράφηση του Περιφερειακού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αττικής
Οριζοντιογραφική & Υψομετρική Αποτύπωση Περιοχής κόμβου γέφυρας Λένορμαν και Αρχαιολογικού χώρου Ακαδημίας Πλάτωνος, Τρισδιάστατη αποτύπωση & Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους
Προμήθεια ορθοεικόνων και ψηφιακού μοντέλου εδάφους για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορισσίων στην Κέρκυρα
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ανοικτού κώδικα, για την επιχειρηματική διαχείριση εσόδων, τη χάραξη πολιτικής, την ενημέρωση της βάσης του Δήμου και τη διάχυση πληροφορίας προς τη ΔΕΔΔΗΕ και άλλους φορείς
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για πλήρη καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση της πληροφορίας της ακίνητης περιουσίας του Πατριαρχείου
Φωτογραμμετρικές εργασίες (Αεροφωτογράφηση, Επίγειες μετρήσεις, Αεροτριγωνισμοί, DTM) για την περιοχή του Καφηρέα Ευβοίας
Φωτογραμμετρικές εργασίες (Αεροφωτογράφηση, Επίγειες μετρήσεις, Αεροτριγωνισμοί, DTM) για την περιοχή του Καφηρέα Ευβοίας
Φωτογραμμετρικές εργασίες (Αεροφωτογράφηση, Επίγειες μετρήσεις, Αεροτριγωνισμοί, DTM) για την περιοχή του Καφηρέα Ευβοίας
Φωτογραμμετρικές εργασίες (Αεροφωτογράφηση, Επίγειες μετρήσεις, Αεροτριγωνισμοί, DTM) για την περιοχή του Καφηρέα Ευβοίας
Φωτογραμμετρικές εργασίες (Αεροφωτογράφηση, Επίγειες μετρήσεις, Αεροτριγωνισμοί, DTM) για την περιοχή του Καφηρέα Ευβοίας
Φωτογραμμετρικές εργασίες (Αεροφωτογράφηση, Επίγειες μετρήσεις, Αεροτριγωνισμοί, DTM) για την περιοχή του Καφηρέα Ευβοίας
Φωτογραμμετρικές εργασίες (Αεροφωτογράφηση, Επίγειες μετρήσεις, Αεροτριγωνισμοί, DTM) για την περιοχή του Καφηρέα Ευβοίας
Φωτογραμμετρικές εργασίες (Αεροφωτογράφηση, Επίγειες μετρήσεις, Αεροτριγωνισμοί, DTM) για την περιοχή του Καφηρέα Ευβοίας
Δημιουργία Σύγχρονων Ψηφιακών Υποβάθρων Αναφοράς για το σύνολο του Δήμου ΚΩ
Ψηφιακή Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Ψηφιακή Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
2012
Υπηρεσίες Ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης τελών για τη χάραξη εισοδηματικής πολιτικής
Υπηρεσίες Παραγωγής Υποβάθρων από ψηφιακή αεροφωτογράφηση
Αεροφωτογράφηση με μετρική κάμερα για την εμβαδομέτρηση ακινήτων Δ.Κέρκυρας
Τρισδιάστατη καταγραφή κτισμάτων και κατασκευών για το Δήμο Ζακυνθίων
Καταγραφή και κωδικοποίηση δικτύων ύδρευσης
Ανάπτυξη-Προμήθεια επιπλέον υποσυστημάτων για την πλατφόρμα CLOUD GIS η οποία αποτελεί το πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμογών WEBGIS σύμφωνα με το μοντέλο SOFTWARE-AS-A-SERVICE
Δημιουργία συστήματος υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών για το σύνολο του Δ.Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
Ορθοδιόρθωση ιστορικών αεροφωτογραφιών περιοχής Αττικής
Τοπογραφικές Υπηρεσίες για την «Μελέτη Β΄ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Πειραιώς του Νομού Αττικής και του Τοπικού Διαμερίσματος Σαμίων – Δήμου Βαθέως του Νομού Σάμου και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Κωδικός Σύμβασης: ΚΤ-02 και συγκεκριμένα: Εργασίες Κτηματογράφησης του Δήμου Βαθέως του Νομού Σάμου
Φωτογραμμετρικές Εργασίες για την «Μελέτη Β΄ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Πειραιώς του Νομού Αττικής και του Τοπικού Διαμερίσματος Σαμίων – Δήμου Βαθέως του Νομού Σάμου και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Κωδικός Σύμβασης: ΚΤ-02 και συγκεκριμένα: Ψηφιοποίηση επί ορθοφωτοχαρτών γεωτεμαχίων του Δήμου Πειραιά και του Δήμου Βαθέως Σάμου
Τοπογραφικές εργασίες περιοχής Μεγάρων
Τοπογραφικές εργασίες περιοχής Μεγάρων
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Φωτογραμμετρική απόδοση και σύνταξη διαγραμμάτων περιοχής Βαρνάβα Αττικής
Ορθοδιόρθωση δορυφορικών εικόνων περιοχής Ρεθύμνου
Ψηφιακό Μοντέλο εδάφους
Ψηφιακή Αεροφωτογράφηση Νήσου Κω
Φωτογραμμετρικές εργασίες περιοχής λατομείου
Εργασίες οριστικής μελέτης για την αλλαγή χάραξης του Α.Φ.Α. στην περιοχή Βαρνάβα Αττικής
2011
Δημιουργία Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών, φωτοληψίας 2010, διακριτικής ικανότητας 20cm, 120km², κλίμακας 1:1.000, περιοχής Αγ. Θεοδώρων
Ψηφιακή έγχρωμη αεροφωτογράφηση και παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών 250 στρεμμάτων, περιοχής στην Αντίπαρο, pixel size 40cm
Προμήθεια Ιστορικών Υποβάθρων για το Δασαρχείο Πύργου, φωτοληψίας 1960, ανάλυσης 1m
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Καταγραφή ακίνητης περιουσίας Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Χαρτογραφικών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Εργαλείων και ανάπτυξη λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Προμήθεια Δορυφορικών Ορθοεικόνων στο Νομό Φθιώτιδας, φωτοληψίας Απριλίου 2010 και διακριτικής ικανότητας 50cm
Διαχρονική Φωτογραμμετρική Αποτύπωση δρόμου στον οικισμό Φρυνίου, Δήμου Λευκαδίων, κλίμακας 1:1.000
Φωτογραμμετρική Αποτύπωση και παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, 2.000 στρεμμάτων περιοχής Λατομείου, Ηράκλειο Κρήτης, κλίμακας 1:1.000
Ψηφιακή έγχρωμη αεροφωτογράφηση συνόλου του Δήμου Ζακύνθου, 406km², pixel size 20cm
Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση και Προσδιορισμός Υψομέτρων με DLT μετρήσεις πλάγιων φωτογραφιών πολύ παλαιάς λήψης, ιστορικού κτιρίου στη πόλη της Κέρκυρας
Φωτογραμμετρική Αποτύπωση και Ορθοδιόρθωση περιοχής 1.200 στρεμμάτων στη νήσο Σκύρο, κλίμακας 1:1.000
Φωτογραμμετρική Αποτύπωση ρεμάτων, στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας, κλίμακας 1:1.000
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Καταγραφή ακίνητης περιουσίας Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Τοπογραφική Αποτύπωση έκτασης 160,00 km², ακρίβειας 25cm, Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους ακριβείας, με χρήση Αερομεταφερόμενου Lidar νότια του Σουέζ στη Αίγυπτο
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Καταγραφή ακίνητης περιουσίας Ιεράς Μητρόπολης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού
Προμήθεια Δορυφορικών Ορθοεικόνων στο Νομό Αττικής Περιοχής Φαλήρου, φωτοληψίας Μαρτίου 2010 και διακριτικής ικανότητας 50cm
Δημιουργία επικαιροποιημένου Χαρτογραφικού Υποβάθρου στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας, Ψηφιοποίηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση Σχεδίων Πόλης, κλίμακας 1:1000
2010
Παραγωγή Χαρτογραφικών Δεδομένων στις Κυκλάδες
Παραγωγή Ορθοφωτογραφιών Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας
Ανάπτυξη συστήματος, Διαδικτυακής εφαρμογής, παρουσίασης και προβολής χαρτογραφικών δεδομένων για το σύνολο του Ελλαδικού Χώρου
Παραγωγή τρισδιάστου μοντέλου για το σύνολο της πόλης της Πάτρας, έκτασης 35km², περιλαμβάνοντας κτίρια, κατασκευές και τεχνικά έργα, ακρίβειας καλύτερης του 1 μέτρου
Προμήθεια Δορυφορικών Ορθοεικόνων στον Δήμο Συβρίτου, Νομού Ρεθύμνης, φωτοληψίας Απριλίου 2010 και διακριτικής ικανότητας 50cm
Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας
Προμήθεια Δορυφορικών Ορθοεικόνων στον λιμένα Πατρών, φωτοληψίας Μαίου 2010 και διακριτικής ικανότητας 50cm
Προμήθεια Δορυφορικών Ορθοεικόνων στον Δήμο Αυλώνας, φωτοληψίας Μαρτίου 2010 και διακριτικής ικανότητας 50cm
Σχεδιασμός, υποστήριξη μετρήσεων εικονοκέντρων για αεροφωτογραφήσεις και μέτρηση επίγειων φωτοσταθερών σημείων για τον προσανατολισμό των Αεροφωτογραφιών στον Ελλαδικό Χώρο
Προμήθεια Δορυφορικών Ορθοεικόνων στη ΒΑ Αττική, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον 08/2009
2009
Παραγωγή Γεωγραφικών Υποβάθρων για τη χάραξη του Αιγιαλού
Παραγωγή Γεωγραφικών Υποβάθρων από ιστορικές και πρόσφατες αεροφωτογραφίες, περιοχής Πατρών
Προμήθεια Ιστορικών Υποβάθρων για το Δασαρχείο Πύργου / Ηλείας
Ανάπτυξη εφαρμογών Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων και Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών δορυφορικών Λήψεων Νομού Κορινθίας
Παραγωγή Ορθοφωτογραφιών Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας
Γεωγραφικά Δεδομένα και Παραγωγή Χαρτών Νομού Αρκαδίας
Παραγωγή δορυφορικής ορθοφωτογραφίας και προσδιορισμός πολυγώνου καμένης έκτασης 180 km² στη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής
Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διάθεση μέσω του Διαδικτύου του αεροφωτογραφικού και λοιπού Χαρτογραφικού υλικού του ΟΚΧΕ
Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Πολεοδομικού Ιστού Δήμου Ηλιούπολης
Κατασκευή και Προμήθεια Γεωγραφικών Αστικών Δεδομένων για τις πόλεις Πτολεμαΐδας και Δράμας
Γεωγραφικά Δεδομένα και Παραγωγή Χαρτών Ελλαδικού Χώρου
Κατασκευή και Προμήθεια Χαρτογραφικών Δεδομένων για το σύνολο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Κατασκευή και Προμήθεια Γεωγραφικών Αστικών Δεδομένων για τη πόλη της Κέρκυρας
Φωτογραμμετρική αποτύπωση Ζώνης χάραξης αγωγού, σε άξονα 80km
Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών περιοχής Στυλίδας
Κατασκευή και Προμήθεια Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους σε περιοχές
2008
Προμήθεια Έγχρωμων Ορθοφωτοχαρτών για το σύνολο του Ελλαδικού χώρου από Δορυφορικές Εικόνες πολύ υψηλής Ανάλυσης
Τρισδιάστατη Αποτύπωση Λατομικού Χώρου
Παραγωγή Γεωγραφικών Υποβάθρων από ιστορικές και πρόσφατες αεροφωτογραφίες, περιοχής Πατρών
Παραγωγή Γεωγραφικών Υποβάθρων από ιστορικές αεροφωτογραφίες, περιοχής Πύργου - Ηλείας
Παραγωγή Γεωγραφικών Υποβάθρων από ιστορικές αεροφωτογραφίες, στο Νομό Κυκλάδων, για τη Δ/νση Δασών Νομού Κυκλάδων
Προμήθεια Γεωγραφικών Υποβάθρων για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ψηφιακή Αποτύπωση περιοχών Ιονίας Οδού με φωτογραμμετρικές μεθόδους
Γεωγραφικά Δεδομένα και Παραγωγή Χαρτών Ελλαδικού Χώρου
Κατασκευή και Προμήθεια Γεωγραφικών Αστικών Δεδομένων για τις πόλεις Αγρινίου, Άρτας, Κομοτηνής, Αλεξ/πολης και Χανίων
Γεωγραφικά Δεδομένα και Παραγωγή Χαρτών Ελλαδικού Χώρου
Γεωγραφικά Δεδομένα και Παραγωγή Χαρτών Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης
Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών περιοχής Δήμου Στυμφαλίας
Παραγωγή Χαρτογραφικών Δεδομένων περιοχής Δήμου Νέας Σμύρνης
Ανάπτυξη έξυπνου Οικισμού στην πόλη Αράχωβα του Δήμου Αράχωβας της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την ονομασία Έξυπνος Οικισμός Αράχωβας
Τρισδιάστατη Αποτύπωση Λατομικού Χώρου
Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών περιοχής Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας
Κατασκευή και Προμήθεια Γεωγραφικών Δεδομένων για τις νήσους Χάλκης, Σύμης, Κάσου και Καρπάθου
Γεωγραφικά Δεδομένα και Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών
Παραγωγή Ψηφιακών δεδομένων Δήμου Βέροιας
Παραγωγή Γεωγραφικών Υποβάθρων Δήμου Τενέας
Παραγωγή Χαρτογραφικών Δεδομένων
e-topos - Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δ. Χαλανδρίου
Παραγωγή Χαρτογραφικών Δεδομένων
2007
Προμήθεια Γεωγραφικών αστικών Δεδομένων
Προμήθεια Έγχρωμων Ορθοφωτοχαρτών, από Δορυφορικές Εικόνες πολύ υψηλής Ανάλυσης
Προμήθεια Γεωγραφικών Δεδομένων για εισαγωγή σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών
Προμήθεια Γεωγραφικών Υποβάθρων Νομού Κορινθίας
Προμήθεια Γεωγραφικών Δεδομένων Δήμου Βύρωνα
Προμήθεια Έγχρωμων Ορθοφωτοχαρτών περιοχής Λουτρών Ωραίας Ελένης, από Δορυφορικές Εικόνες πολύ υψηλής Ανάλυσης
Κατασκευή και Προμήθεια Γεωγραφικών Αστικών Δεδομένων σε δέκα πόλεις της Ελλάδας
Ανάπτυξη εφαρμογής γεωκωδικοποίησης σε χαρτογραφικά δεδομένα σε σύστημα ΓΣΠ, για απεικόνιση σημείων αγγελιών «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»
Παραγωγή Γεωγραφικών Υποβάθρων Δήμου Αγ. Θεοδώρων
Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη στην Ανατολική Αττική
Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη και Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους όλης της Νήσου Νάξου
Ανάπτυξη εφαρμογής γεωκωδικοποίησης σε χαρτογραφικά δεδομένα σε σύστημα ΓΣΠ, για απεικόνιση σημείων διανομής
Προμήθεια Ιστορικών Υποβάθρων για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Τρισδιάστατη αποτύπωση Λατομικού Χώρου και διαχρονική παρακολούθηση εκσκαφών, περιοχής Μαρκοπούλου
Αεροφωτογράφηση και αποτύπωση Λατομικού Χώρου, περιοχής Κορωπίου
Δημιουργία τρισδιάστατου Μοντέλου Πόλεων, με χρήση στερεοσκοπικών εικόνων IKONOS, για εφαρμογή σε τηλεπικοινωνίες
2006
Δημιουργία έγχρωμης ορθοεικόνας Δήμου Κιάτου απο δορυφορικά δεδομένα IKONOS
Μελέτη Χωροθέτησης Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας και Οστρακοκαλλιέργειας στο Νομό Πρέβεζας, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας
Φωτογραμμετρική αποτύπωση και αεροφωτογράφηση οδικού άξονα Αττικής Οδού σε κλίμακα 1:1000
Δημιουργία τρισδιάστατου Μοντέλου στις πόλεις Riyadh, Jeddah και Dammam, στη Σαουδική Αραβία, για εφαρμογή σε τηλεπικοινωνίες
Παραγωγή αστικών γεωγραφικών δεδομένων, απόδοση σε κλίμακες από 1:5000 έως 1:1000, πόλεων Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Λεμεσσού στη Κύπρο
Παραγωγή Χαρτογραφικών Δεδομένων σε Κορινθία και Κεφαλονιά