ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Home / Case Studies / ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εφαρμογές Μητρώου Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων για την αναμόρφωση Δημοτικών Εσόδων.

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ενοποίηση περιοχών σε Καλλικρατικούς Δήμους και το οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα επιβάλλει την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων καθώς και την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων απέναντι στους πολίτες.
Κύρια πηγή εσόδων των Δήμων, παραμένει η είσπραξη των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.), τα οποία υπολογίζονται με βάση την ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια του ακινήτου. Έως και σήμερα, η πλειοψηφία των Δήμων εξακολουθούν να γενικεύουν και να εξισώνουν τα τετραγωνικά χρέωσης με τα τετραγωνικά μέτρα χρέωσης του ΤΑΠ και όχι των Δημοτικών Τελών, όπου η επιφάνεια υπολογίζεται διαφορετικά βάσει νομοθεσίας εδώ και δεκαετίες. Εύκολα διαπιστώνεται ότι η επιφάνεια χρέωσης, εξ αρχής είναι λάθος εκτιμημένη και υστερεί της πραγματικής επιφάνειας. Επιπλέον λόγω της διαδικασίας δε μπορεί να προβλεφθεί η οποιαδήποτε επέκταση του κτίσματος, διότι η ηλεκτροδότηση έχει ήδη δοθεί και δεν εξαναγκάζεται ο ιδιοκτήτης να δηλώσει τα επιπλέον τετραγωνικά στο Δήμο. Τέλος, διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές στα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα χρήσης, είτε λόγω αυθαίρετων προσθηκών και μεταβολών από την αρχική άδεια κατασκευής είτε λόγω της ηλεκτροδότησης βοηθητικών κατασκευών ή επί μέρους κτισμάτων που όμως χρησιμοποιούνται και δε δηλώνονται.
Πέρα απ’ όλα τα παραπάνω, πρέπει να ελεγχθούν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με μηδενικές δηλωμένες επιφάνειες, μεγάλο πλήθος απαλλαγμένων κατασκευών, κλπ. Στατιστικά στο σύνολο της χώρας, οι μηδενικές επιφάνειες και τα απαλλαγμένα τέλη, ξεπερνούν το 20% του συνόλου, ενώ οι αυθαίρετες κατασκευές το 15%.  Οι διαφορές αυτές, εφ’ όσον υπολογισθούν οδηγούν σε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων (>100%), ακόμη και στην περίπτωση που συνδυασθούν με μειώσεις των τιμών μονάδας χρέωσης των τελών.
Η Map προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον ακριβή προσδιορισμό των εμβαδών των ακινήτων που αφορούν τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών. Σημαντικός αριθμός Δήμων που έχει εφαρμόσει τις λύσεις που προσφέρει η Map, έχει τεκμηριώσει τα αποτελέσματα και ταυτόχρονα απέκτησε τη πλέον σύγχρονη και επικαιροποιημένη Βάση Χαρτογραφικών Δεδομένων.

10_Έλεγχος Επιφανειών για ΔΤ