ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ

Home / Case Studies / ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ

Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών και ΨΜΕ ακριβείας, Αιγιαλού και Ακτογραμμής.

Οι αποτυπώσεις ζώνης, απαιτούν ξεχωριστή μεθοδολογία και εμπειρία. Χαρακτηριστικό τους, αποτελεί η αδύναμη γεωμετρία των φωτογραμμετρικών block, που οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αποτύπωσης (corridor mapping).
Οι μικρές επικαλύψεις των λωρίδων πτήσης (διαδοχικά Strips που συνδέονται μόνο στα άκρα) καθιστούν τον αεροτριγωνισμό αρκετά απαιτητική διαδικασία που χρήζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης.
Επιπλέον, η θεματική κάλυψη των εικόνων από θάλασσα σε ποσοστό που συχνά ξεπερνά το 50%, οδηγεί σε δυσμενή κατανομή των απαιτούμενων σημείων σύνδεσης. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ύπαρξη “κρυφών περιοχών” σε τμήματα ακτογραμμής με έντονο ανάγλυφο, βραχώδεις σχηματισμούς και αρνητικές κλίσεις, καθιστούν τέτοια έργα ιδιαίτερα δύσκολα και οι τεχνικές αντιμετώπισης ξεκινούν από το σχεδιασμό ακόμα της πτήσης.
Ένα από τα σημαντικότερα έργα της Map ήταν η “Παραγωγή ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και DTM ακριβείας για την χάραξη Αιγιαλού”, για λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε., με ανάδοχο του έργου την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου, το οποίο αφορούσε το σύνολο της Ελληνικής Ακτογραμμής—από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες μορφολογικά στον κόσμο—, σχεδιάσθηκαν και επεξεργάσθηκαν παραπάνω από 10.000 Α/Φ. Για τον προσανατολισμό των εικόνων μετρήθηκαν, 4.238 κατάλληλα επιλεγμένα φωτοσταθερά σημεία. Ο άρτιος συντονισμός της ομάδας, αλλά και η παράλληλη χρήση τριών πληρωμάτων σκαφών (προσέγγιση απομονωμένων νησιών και βραχονησίδων) από την Map, συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης των επίγειων μετρήσεων, μέσα στα όρια  του χρονοδιαγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτυπώθηκαν βραχονησίδες όπως η Σαρία στη Κάρπαθο, η Ρω στο Καστελόριζο και τα Στροφάδια—νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.
Συνολικά παραδόθηκαν σε σύστημα αναφοράς HTRS07, 13.509 ορθοφωτογραφίες με pixel size 0.25m, διανυσματικά δεδομένα ακτογραμμής, DTM με grid size 1m και αναφορές ποιοτικών ελέγχων για το τελικό παραδοτέο προϊόν, καλύπτοντας συνολικά 6.412 km ακτογραμμής.

5_Αποτυπώσεις Ζώνης