Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης: Υποέργο 3

Home / Τελευταία Νέα / Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης: Υποέργο 3
Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης: Υποέργο 3

Διάρκεια: Οκτ.-29, 2015 – Μάϊ.-29, 2016

Περιγραφή: Ψηφιοποίηση Πρωτογενούς Υλικού και συναφείς Υπηρεσίες

Εργοδότης: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ», Αγίας Φιλοθέης 21, Αθήνα, Γραφείο Προγραμμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής ΕΣΠΑ

Η Map, στα πλαίσια της Σύμβασης Έργου με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ολοκλήρωσε και παρέδωσε με επιτυχία τα στάδια των Φάσεων 1, 2 και 3 των εργασιών. Από 29/10/2016 και έως 31/05/2016 ανέλαβε την ολοκλήρωση και των Φάσεων 4 και 5, οι οποίες περιλαμβάνουν τη πλήρη διοικητική και Γεωχωρική τεκμηρίωση Σημαντικών Ακινήτων και τη πιλοτική Λειτουργία. Σκοπός του Έργου είναι να εκσυγχρονισθεί η λειτουργική διαδικασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μέσω αυτής να υποστηριχθεί και ενισχυθεί το κοινωφελές της έργο. Στις υποχρεώσεις, περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση εγγράφων, η εισαγωγή των παραγόμενων δεδομένων σε σύστημα με ταυτόχρονη διασύνδεση, έλεγχοι ορθότητας καταχώρησης δεδομένων, ποιότητας Ψηφιοποίησης εγγράφων και διορθώσεις λαθών και μετάπτωση των ψηφιοποιημένων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για τη μόνιμη ψηφιακή αρχειοθέτησή τους. Πρόκληση των εργασιών είναι ο τεράστιος όγκος διαχείρισης και επεξεργασίας του ιστορικού αρχείου καθώς και ο γεωεντοπισμός και σύνδεση, χιλιάδων ακινήτων.