Υποθαλάσσιες Αποτυπώσεις

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Σύγχρονες Αποτυπώσεις / Υποθαλάσσιες Αποτυπώσεις

Στη Map έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στις αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερα στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Η υποβρύχια αρχαιολογία αποτελεί έναν από τα πιο γοητευτικούς τομείς έρευνας. Με περισσότερα από 17.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, που αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου των μεσογειακών ακτών, με σχεδόν 3.500 νησιά και τουλάχιστον 1000 υποβρύχιες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, η Ελλάδα δε μπορεί παρά να αποτελεί χώρα με εξέχουσας σημασίας υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά.
Με την υποστήριξη της Τοπογράφου Μηχανικού Ελένης Διαμαντή και της Δύτριας Αρχαιολόγου Ξανθής Αργύρη και βασιζόμενοι στη πλούσια εμπειρία τους στις υποβρύχιες αποτυπώσεις, στη Map θεωρούμε υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια σε αυτό τον εξαιρετικά δύσκολο επιστημονικό τομέα. Η υποβρύχια φωτογραμμετρία προσφέρει ένα υποδειγματικό πλεονέκτημα αποτελεσματικότητας, ως προς τη γεωμετρική ακρίβεια και την εικονιστική πληροφορία, ξεπερνώντας την ίδια στιγμή τα προβλήματα της μειωμένης και απαγορευτικής προσβασιμότητας καθώς και της αναγκαίας κατά συνθήκη ανθρώπινης επέμβασης πάνω στο μνημείο. Ιδιαίτερα αναγκαία και αποτελεσματική δε αναδεικνύεται όταν πρόκειται για την παρακολούθηση της εξέλιξης μιας αρχαιολογικής ανασκαφής, κατά την οποία το προς τεκμηρίωση αντικείμενο αλλάζει δραματικά γρήγορα. Τότε, οι απαιτήσεις σε ακρίβεια και ταχύτητα με τελικό στόχο την ανακατασκευή του ανασκαφέντος αντικειμένου, απαντώνται αναπόδραστα μέσω της φωτογραμμετρίας με παράγωγα τρισδιάστατα μοντέλα, φωτομωσαϊκά και διανυσματικά σχέδια.
Επίσης, η ανάπτυξη και δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων από ένα ευρύ φάσμα λογισμικών και μεθόδων γίνεται εφικτή και ανοικτή τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς το ευρύτερο κοινό χρηστών παγκοσμίως. Οι “έξυπνες” συσκευές πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται τόσο ραγδαία, που το σενάριο μετατροπής τους σε “Υποβρύχια Ψηφιακά Μουσεία” υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων, μοιάζει τόσο αληθινό που ο χρήστης-επισκέπτης έρχεται για πρώτη φορά ενώπιον μιας ψηφιακής κατάδυσης και περιήγησης σε ένα απρόσιτο αλλά ανεκτίμητης αξίας και σημασίας μνημείο.
Από την άλλη, τα τρισδιάστατα “παράγωγα” εισάγονται σε πλατφόρμες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)μαζί με αναρίθμητο όγκο δεδομένων, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες, ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες, σημειώσεις, προτάσεις κ.ά., που αποτελούν βασικά στοιχεία για την ενδελεχή και ουσιαστική μελέτη, έρευνα και ανάδειξη της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παρουσιάσεις