Η Εταιρεία

Home / Η Εταιρεία

shutterstock_252548944Η εταιρεία Map, είναι εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Γεω-Πληροφορικής με αντικείμενο την παραγωγή και προμήθεια χαρτογραφικών δεδομένων. Ιδρύθηκε το έτος 2006, και τα νέα της γραφεία είναι στο Χολαργό Αττικής και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από την ίδρυση της η εταιρεία έχει να επιδείξει εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι αντικατοπτρίζονται στα οικονομικά της μεγέθη (κύκλος εργασιών & κερδοφορία), στην αύξηση του επιστημονικού της προσωπικού, καθώς επίσης την βελτίωση των υποδομών και εργαλείων που χρησιμοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία (λογισμικό, υλικός εξοπλισμός, υποδομές νέων εγκαταστάσεων).
Οι δραστηριότητες της Map συνεχώς επεκτείνονται και έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία, μεγάλος αριθμός έργων υποδομής με χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας που απαιτούν συσσωρευμένη – εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Οι εργασίες εκτείνονται πλέον και εκτός Ελληνικών συνόρων (π.χ. Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Βουλγαρία και υποσαχάρια Αφρική), ενώ παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο μονίμων συνεργατών και στο εξωτερικό που διαθέτουν  συμπληρωματικές υποστηρικτές υπηρεσίες.

Η Map έχει πιστοποιηθεί (International Quality Certification) με σύστημα ποιότητας το οποίο εφαρμόζει σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ISO 9001:2008. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση έργων μεγάλης κλίμακας για φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, τεκμηριώνουν τη συνεχιζόμενη προσπάθεια και φερεγγυότητα της εταιρείας από το 2006 έως και σήμερα.

 

«Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε επιπλέον πληροφορία»