Συνεργάτες

Home / Η Εταιρεία / Συνεργάτες

Η Map έχει δημιουργήσει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών και πελατών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης έργων αλλά και στο πλαίσιο αναζήτησης καινοτόμων μεθοδολογιών και λύσεων στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση χαρτογραφικών δεδομένων.
Πολύτιμοι αρωγοί σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της Map είναι οι εταιρείες METRISYS Ltd. (εμπορική εταιρεία Γεωπληροφορικής με έδρα σε Βουλγαρία και Κένυα) και η Terra Ε.Π.Ε. (στην ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών).
Σημαντικοί επίσης συνεργάτες, οι εταιρείες ΤΕΜ A.E. (εφαρμογές κτηματολογίου και κτηματογραφήσεις), η εταιρεία ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. (σύνταξη Δασικών Χαρτών και χαρακτηρισμοί Δασικής χρήσης), η εταιρεία Geomatics A.E. (αεροφωτογραφήσεις με ψηφιακή μετρητική κάμερα), η Aerodata  S.A. (αερομεταφερομένοι δέκτες Lidar εφαρμογών και φωτογραμμετρικές πτήσεις με μηχανές μεγάλου format) και η Terra Spatium S.A. (εφαρμογές Διαστημικής τεχνολογίας και λύσεων βασισμένων στα δορυφορικά προϊόντα).
Επιπλέον, η Map από τον Αύγουστο του 2015 σε συνεργασία με την METRISYS, ίδρυσαν την Map International με έδρα τα Σόφια στη Βουλγαρία. Στόχος των εταιριών είναι η δημιουργία ενός κέντρου παραγωγής και υλοποίησης των έργων από όλο τον Κόσμο.
Τέλος η Map, είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ),της Ελληνικής Φωτογραμμετρικής Εταιρείας και του Corallia Si-Cluster.

 

Οι Συνεργάτες μας