Αγγελική Μπρέγιαννη

Home / Η Εταιρεία / Η Ομάδα / Αγγελική Μπρέγιαννη

Η Αγγελική είναι απόφοιτος  της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Κατά την διάρκεια των σπουδών της επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κυρίως  μέσα από την ενασχόληση της με το Building Information Modeling (BIM). Αν και πολύ νέα Μηχανικός μας έχει εντπωσιάσει με την ενέργεια και την αποτελεσματικότητά της. Ασχολείται με φωτογραμμετρικά  project μεγάλης κλίμακας, χαρτογραφήσεις και  εργασίες σχετικές με το Κτηματολόγιο. H Αγγελική συντονίζει και ελέγχει όλα τα μεγάλα έργα Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, ενώ ήδη μαζί με την ομάδα της έχει ολοκληρώσει τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων σε περισσότερους από διακόσιους οικισμούς. Επιπλέον έχουν παραχθεί ορθοφωτοχάρτες ανάλυσης 20cm και ψηφιακό μοντέλο επιφανειών βήματος 2 μέτρων, σε περισσότερα από 100.000 km². Η Αγγελική είναι αλήθεια ότι δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο. Όταν καταφέρει όμως να φύγει έστω και λίγο από το γραφείο, της  αρέσει να ασχολείται με τη μουσική και τα ταξίδια.