Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Φωτογραμμετρικά Υπόβαθρα / Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων

Οι Δορυφορικές Εικόνες, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τη δυνατότητα λήψεων πολύ μεγάλης ανάλυσης, προσφέρουν άμεση, γρήγορη και πολλαπλή πληροφορία στις εφαρμογές γεωπληροφορικής. Oι δορυφορικές εικόνες που διατίθενται ξεκινούν από την ανάλυση των 30cm και μέχρι και 8 φασματικά κανάλια. Η Map, έχει υλοποιήσει έργα διαχείρισης και επεξεργασίας Δορυφορικών Εικόνων όλων των οίκων, όπως SPOT, Landsat, IRS, IKONOS, QuickBird, GeoEye, WorldView, MODIS και ASTER, τεκμηριώνοντας τη βαθιά της τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητα. Το τελευταίο διάστημα, η Map έχει επενδύσει και σε εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα νέα προϊόντα των δορυφόρων Pleiades της Astrium με έμφαση στα δεδομένα Stereo και TriStereo.

H Εταιρεία έχει παράγει περισσότερα από 450.000 Km², ενώ ιδιαίτερα για τις Εικόνες Ikonos, QuickBird και GeoEye (VHR), έχουν ορθοδιορθωθεί και παραδοθεί με επιτυχία περισσότερα από 160.000 Km². Επίσης διαθέτει και ιδιαίτερη εξειδίκευση στη στερεοσκοπική επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων, με την παραγωγή περισσότερων από 200.000 km² Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους σε Ελλάδα και Εξωτερικό, περισσοτέρων από 500 km² στερεοσκοπικής απόδοσης από εικόνες Ikonos και περισσότερα από 160 km² επίσης φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων με στερεοσκοπικές λήψεις GeoEye.
Ιδιαίτερης σημασίας Έργο για την εταιρεία ήταν η προμήθεια των ορθοεικόνων πανελλαδικής κάλυψης για την ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., όπου το σύνολο των παραδοτέων (9.200 ορθοφωτοχάρτες, διανομής 1:5.000, χρόνος παράδοσης 7 μήνες) ελέγχθηκε από ανεξάρτητο φορέα, με 7.200 επίγεια σημεία ελέγχου, όπου πιστοποιήθηκαν γεωμετρικές ακρίβειες καλύτερες των 2 μέτρων.
Στη Map γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για τη σωστή ορθοδιόρθωση είναι αναγκαίο το αξιόπιστο DTM, τα αναγνωρίσιμα και σωστά κατανεμημένα φωτοσταθερά, οι γωνίες λήψης των εικόνων, οι ραδιομετρικές ενισχύσεις ή εξομαλύνσεις ειδικά στη μωσαϊκοποίηση διαφορετικών λήψεων ή αναλύσεων και για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι προσφέρουμε την πλέον γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση σε ότι αφορά την επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων.

Παρουσιάσεις