UAV Αεροφωτογραφήσεις

Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση εναλλακτικών συστημάτων αεροφωτογράφησης, έχει βρει εφαρμογή σε πλήθος φωτογραμμετρικών εργασιών, παρέχοντας από τη μία ευελιξία, ταχύτητα και οικονομία κατά τη συλλογή των φωτογραμμετρικών δεδομένων, όσο και τελικά προϊόντα αρκετά υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας.
Ειδικότερα, η εμφάνιση των αυτόματων/ημιαυτόματων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) σε συνδυασμό με την έλευση σύγχρονων αισθητήρων χαμηλού βάρους, έχει προσεγγίσει τόσο το ερευνητικό όσο και το πρακτικό ενδιαφέρον διαφορετικών επιστημών, μεταξύ των οποίων και της Φωτογραμμετρίας. Μερικές από τις σημαντικότερες εφαρμογές των UAV αφορούν την ασφάλεια (αστυνομία, πυροσβεστική, στρατός), την παρακολούθηση και επιτήρηση εγκαταστάσεων (εργοστάσια, αιολικά και ηλιακά πάρκα, ναυπηγία, ηλεκτρικοί πυλώνες κ.α.), καθώς και την χαρτογράφηση και εν γένει τρισδιάστατη αποτύπωση (κλασική Φωτογραμμετρία).
H Map θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει εξ’ αρχής επενδύσει σε αυτή και σήμερα έχουμε με επιτυχία ολοκληρώσει εκατοντάδες ώρες πτήσεων σε περισσότερους από εξήντα οικισμούς, διακριτικής ικανότητας έως 5cm. Τα προϊόντα που προέκυψαν, αφορούν τη πλήρη γεωμετρική τεκμηρίωση όλων των κατασκευών οριζοντιογραφικά και υψομετρικά σε ακρίβειες καλύτερης των 10cm, ενώ τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων που έχουν παραχθεί, παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες για την εξαγωγή γεωχωρικών στοιχείων στις μελέτες των έργων υποδομής τους.
Η Map διαθέτει στον εξοπλισμό της δύο μη επανδρωμένα αερομοντέλα της εταιρείας Sense Fly για τις αεροφωτογραφήσεις περιορισμένων εκτάσεων και δύο multicopter ιδιοκατασκευής που προορίζονται για σημειακές λήψεις και αποτύπωση ζώνης σε πολύ μεγάλη ανάλυση και χαμηλό ύψος πτήσης. Επιπλέον χρησιμοποιούνται προγράμματα επεξεργασίας, όπως το PIX4Dmapper Pro της Pix4D, και Acute3D, ενώ ήδη έχουμε εκπαιδευθεί στην Ελβετία στη πτήση και χρήση της νέας σύγχρονης πλατφόρμας Xfalcon της εταιρείας SenseFly.
Μεταξύ των βασικότερων πλεονεκτημάτων, είναι η ευκολία στον χειρισμό μέσω των εξελιγμένων αυτοματισμών που παρέχουν, καθώς και το χαμηλό κόστος απόκτησης και λειτουργίας τους, γεγονός που τα καθιστά τόσο δημοφιλή αλλά και προσιτά σε αρκετές σύγχρονες εργασίες και μελέτες στην ευρύτερη τοπογραφία. Με χαμηλό κόστος προσφέρονται γεωχωρικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από έγχρωμες, πολυφασματικές, υπερφασματικές και υπέρυθρες ψηφιακές λήψεις, αλλά ακόμα και από δεδομένα lidar, με σκοπό την γρήγορη και συχνή κάλυψη περιοχών σχετικά περιορισμένης έκτασης (π.χ. όσο τα όρια ενός οικισμού). Τέλος, τα UAV’s επιχειρούν σε χαμηλό ύψος πτήσεις, κάτω από νεφοκαλύψεις, άρα εξαρτούνται όσο το δυνατόν λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες.
Οι παραπάνω διαδικασίες επεξεργασίας, κατά κύριο λόγο πλήρως αυτοματοποιημένες από τη Map, συνεχίζουν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται ως προς την ταχύτητα εφαρμογής τους και την τελική μετρητική ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Παρουσιάσεις